Plzeň nabízí kompletní přehled sportovišť na území města, některá lze rezervovat on-line

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 30. listopad 2022 09:30
Plzeň nabízí kompletní přehled sportovišť na území města, některá lze rezervovat on-line foto: město Plzeň

Plzeň nechala zpracovat kompletní přehled sportovišť na území města, lidé je najdou na novém souhrnném webu. 

Webová stránka https://sport.plzen.cz/Sportoviste nabízí seznam 500 sportovišť v Plzni, je možné mezi nimi vyhledávat dle městského obvodu, sportu nebo klubu.

„Hlavním cílem bylo zmapovat současný stav sportovišť na území Plzně, způsob jejich využití a možnosti dalšího rozšíření včetně plánované výstavby. Po rozkliknutí jednotlivých sportovišť najde zájemce mapu, kde se sportoviště nachází, dále mapu areálu, popis, kontakty na správce areálů a u těch, kde tato možnost existuje, i přímo odkaz na rezervaci sportoviště,“ vysvětlil Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

„Město Plzeň není jen městem kultury, ale i městem sportu. Mám radost, že v naší metropoli existuje na pět stovek sportovišť, které slouží i veřejnosti. Pevně věřím, že jejich využívání nyní ulehčíme novou webovou stránkou, kde si všichni sportovní nadšenci, fandové ale i členové různých klubů mohou zarezervovat konkrétní prostor pro sportování,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

„V rámci přípravy pasportizace sportovišť proběhlo dotazníkové šetření, ve kterém byly osloveny všechny subjekty vlastnící nebo provozující sportovní zařízení ve městě. Jedná se zejména o základní a střední školy, Západočeskou univerzitu, jednotlivé sportovní a tělovýchovné/ tělocvičné kluby a jednoty,“ připomněla Jitka Karlová z úseku rozvoje města Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Možnosti sportovního vyžití poskytují i střediska volného času. „Příležitost ke každodenním sportovním aktivitám nabízejí kromě stovek sportovišť na území Plzně také plzeňské parky a menší sportoviště nebo cvičební prvky v jednotlivých městských obvodech,“ doplnil Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Plzně.