Plzeň postaví pro dobrovolné hasiče v Koterově sociální a provozní zázemí

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 5. září 2022 12:04
Plzeň postaví pro dobrovolné hasiče v Koterově sociální a provozní zázemí Zdroj: SDH Koterov

Nový objekt pro dobrovolné hasiče, který by sloužil jako sociální a provozní zázemí, pro garážování auta i pro uskladnění drobné hasičské techniky, by měl vyrůst v Koterově. Odhadované náklady na novou stavbu budovy jsou asi 9,5 milionu korun. Město Plzeň požádá o dotaci, pokud bude úspěšné, dotace mohou pokrýt většinu nákladů na stavbu.

"Novostavba je navržena podle dochovaných záznamů o historické budově, která v těchto místech stávala, jako přízemní objekt s obytným podkrovím, přičemž je navržena v půdorysné stopě tohoto historického objektu. Při výstavbě budou použity místně tradiční materiály a principy, a to zejména s ohledem na existenci památkové rezervace,“ vysvětlil náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Celý objekt bude sloužit jako sociální a provozní zázemí areálu. V jižní části je umístěna garáž pro drobnou hasičskou techniku s vjezdem v jižní štítové stěně. Ve střední části objektu je umístěna chodba se schodišťovým prostorem, která je přístupná vstupem ve východní stěně objektu. Z této chodby je v prvním nadzemním podlaží přístupná šatna hasičů v severní části objektu, na kterou navazuje umývárna ve střední části objektu. V jižní části objektu je z této chodby přístupné sociální zázemí a dále i výše uvedená garáž pro drobnou hasičskou techniku. Ve druhém nadzemním podlaží je schodišťový prostor propojen s kuchyňkou, odkud je přístupná kancelář velitele v severní části objektu, a místnost pro odbornou přípravu mužstva v jižní části objektu.

V současnosti je platné územní rozhodnutí a stavební povolení. "Předpokladem je, že na rozhraní 3. a 4. čtvrtletí 2023 bude stavba připravena k realizaci,“ doplnil náměstek David Šlouf. Z dotace ministerstva vnitra by mohlo město získat maximálně 4,5 milionu korun a pokud uspěje u ministerstva, má šanci získat i třímilionovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje. Slovanský obvod ve svém rozpočtu na stavbu připraví dva miliony korun. Akci není potřeba předfinancovat.