Plzeň trápí černé skládky, radnice proti nim vyhlásila boj a rozdává pokuty!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 21. duben 2023 12:01
Plzeň trápí černé skládky, radnice proti nim vyhlásila boj a rozdává pokuty! Zdroj foto: město Plzeň

Černé skládky a velké množství vyhozeného odpadu trápí čím dál více město Plzeň. Na vině je dlouhodobá nekázeň některých občanů, kteří odpadky všeho druhu neustále odhazují mimo kontejnery. Radnici západočeské metropole už došla trpělivost a začala rozdávat první pokuty, které mají za cíl zlepšit situaci.

Foto odpad1Podle prvního náměstka primátora Pavla Bosáka si na nepořádek v ulicích Plzeňané často stěžují, a to hlavně na sociálních sítích, a také v rámci aplikace plzni.to. "Nehodláme tolerovat bezohledné jedince, kteří nám svou neukázněností znečišťují okolí,“ uvedl.

Čistá Plzeň vytipovala nejproblémovější místa a Městská policie Plzeň (MPP) tam zvýšila dohled a také připravila speciální akci k potlačení těchto nešvarů. „Protiprávní nakládání s odpadem strážníci budou důsledně postihovat. Za znečištění veřejného prostranství mohou na místě uložit pokutu do deseti tisíc korun. V odůvodněných případech bude záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu. Sankce za porušení zákona o odpadech je zde daleko vyšší, dosáhnout může až částky padesáti tisíc korun,“ popsal Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti, s tím, že správní orgán může zároveň po pachateli přestupku vymáhat náhradu způsobené škody, v tomto případě tedy náklady na úklid.

Někteří občané ke kontejnerům odkládají elektroniku a nábytek. Častým problémem je také to, že lidé do sběrných nádob vhazují materiál, který patří do sběrného dvora, tedy například suť, staré dlaždice apod.

V průběhu minulého víkendu se strážníci na předem vytipovaných místech zaměřili na problematiku odkládání odpadu mimo sběrné nádoby. Vyřešili celkem 6 skutků. Za zmínku stojí případ osmačtyřicetileté ženy, která odložila odpad ke kontejnerům v Hřímalého ulici. Žena byla agresivní a hlídku urážela. Přestupek, kterým se provinila, odmítala řešit. Strážníci v tomto případě věc postoupí příslušným správním orgánům.

Městská policie Plzeň v rámci běžného výkonu služby nenechává vyhazování odpadu na ulici bez povšimnutí. „Jen od začátku kalendářního roku zjistili strážníci 205 případů znečišťování veřejného prostranství podle zákona o některých přestupcích. „Z tohoto výčtu jich vyřešili 135 domluvou a ve 62 případech uložili pokuty v souhrnné výši 50 200 korun, v 8 případech byla záležitost postoupena k dořešení správnímu orgánu. Dalších 6 skutků porušení podle zákona odpadech bylo rovněž oznámeno správnímu orgánu,“ informoval velitel strážníků v Plzni Petr Nováček.