Plzeň začala dopouštět Velký bolevecký rybník

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 16. září 2022 13:23
Plzeň začala dopouštět Velký bolevecký rybník foto: Plzen.eu

První přečištěné litry vody z řeky Berounky dnes dopoledne přitekly do Velkého boleveckého rybníka. Po necelých sedmi měsících od zahájení stavby úpravny vody tak došlo ke slavnostnímu spuštění celé technologie. Za objekt na jímání vody z řeky Berounky a zařízení na její čištění i potrubí, které vodu povede, Plzeň zaplatí 60,2 milionu korun včetně DPH. Za město má projekt na starosti Správa veřejného statku města Plzně.

„Projekt doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka je v rámci České republiky jedinečný. Bude se u nás totiž čerpat přečištěná voda do rekreačního rybníka, aby se udržela hladina pro koupání. Jsem rád, že je hotovo přibližně šest set metrů potrubí, kterým voda poteče od Berounky přes úpravnu vody v areálu čistírny až k hrázi, a může začít čerpání. Doplňovat vodu bude možné až deset měsíců v roce v objemu až 20 l/vteřinu při zachování průtoku 4,46 m3/s v Berounce,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář před tím, než dal pokyn k napouštění.

DSC 0024

O způsobu, jak doplnit vodu do Velkého boleveckého rybníka, rozhodli zastupitelé města ze tří nabízených variant: čerpání vody z vrtů, z čistírny odpadních vod nebo dočerpávání upravené vody z Berounky. Zvolené řešení bylo ekonomicky výhodnější a umožňovalo dodávat do Velkého boleveckého rybníka dostatečné množství vody. Pro ekosystém rybníka je zásadní, aby se čistá voda zde neznečistila sloučeninami fosforu, bakteriologicky, organickými mikrokontaminanty, jako jsou zbytky léčiv, hormonální látky atd., a aby se do rybníků nezavlekl račí mor prostřednictvím spór (velikost 0,4 µm). Na tyto faktory byla navržena také úpravna vody umístěná v areálu ČOV Plzeň. „Díky navržené technologii umožňující úpravu v kvalitě pitné vody je na ploše přibližně 10krát menší, než běžné úpravny využívající k úpravě vody pískové filtry,“ vysvětlil hlavní technolog dodavatele technologie čištění vody Kryštof Hnojna. 

„Letošní tropické dny doslova vysávaly vodu z našich rybníků, ke snížení hladiny o 1 centimetr stačilo Boleváku jen několik dní. Pokud bychom mohli vodu dopouštět, doplnili bychom rybník o chybějící centimetr vody přibližně za tři dny provozu a stálo by nás to necelých 90 tisíc korun. Úpravnu bude možné v případě potřeby odstavit a opět zapojit bez nutných nákladů na zakonzervování, řešení je tedy dlouhodobé a v podstatě trvalé,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

DSC 0030

Podle odborníků ale bude voda z Berounky nejprve sanovat podzemní vody, a tak se hladina rybníka nejspíše začne zvedat až později. Výraznější by to mělo být v zimě, kdy jsou nižší teploty, a tedy i nižší odpar vody. Podle matematických modelů se z Boleváku odpaří až 200 tisíc kubických metrů vody za rok. Než se hladina dostane na dlouhodobý normál, může to trvat i několik let. 

Hladina Velkého boleveckého rybníka je v posledních letech pod dlouhodobým normálem. Naposledy byla hladina na normálu na konci května roku 2017. Záznamy o výši hladiny ukazují, že od té doby s různými výkyvy neustále klesá. Na své dlouhodobé minimum se dostala v srpnu letošního roku, kdy klesla 1,33 metru pod dlouhodobý normál. Pokles město sleduje od mimořádně suchého roku 2017, kdy došlo ke snížení asi o 33 centimetrů, v roce 2019 byl již 104 centimetrů a dále pokračoval. 

Fotogalerie