Plzeň začala stavět na Světovaru parkovací dům pro 433 aut za 198 milionů Kč

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 8. květen 2024 07:21
Plzeň začala stavět na Světovaru parkovací dům pro 433 aut za 198 milionů Kč Foto: město Plzeň

Osmipodlažní parkovací dům, kam se vejde 433 aut, začala stavět Plzeň v areálu bývalých kasáren a pivovaru Světovar v obvodu Slovany. Hotový má být v listopadu 2026. Parkovací dům za 198 milionů korun je podmínkou pro to, aby mohlo město ve stejné lokalitě postavit tři bytové domy, v nichž bude až 150 bytů. Parkovací domy nebo patrová parkoviště chce město stavět i v dalších obvodech.

„Parkovací dům je nedílnou podmínkou pro budoucí bytovou výstavbu, která na Světovaru vznikne. Věřím, že tak budou alespoň částečně saturovány potřeby nejen rezidentů, ale také obyvatel Slovan a návštěvníků Plzně. Přál bych si, aby do budoucna velkokapacitní parkoviště vzniklo v každém větším plzeňském obvodě,“ říká primátor Roman Zarzycký.

Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka tvoří nosnou konstrukci železobetonový skelet, obvodové stěny jsou monolitické železobetonové. Veškeré železobetonové konstrukce budou z pohledového betonu, převažující plocha fasády je tvořena tahokovem. „Parkovací dům má sloužit především k pokrytí potřeb areálu bývalých kasáren Světovar, kde se připravuje výstavba bytových domů. Objekt pojme až 433 aut, přičemž v něm zajistíme infrastrukturu až pro deset procent elektroautomobilů. Objekt osadíme parkovacím systémem. Všechna stání tak budou placená s přístupem na čipové karty či parkovací lístky,“ uvedl Pavel Bosák. Sazby budou nastaveny odlišně pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Střecha parkovacího domu je navržena jako zelená, k objektu budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, součástí projektu jsou i sadové úpravy a úpravy zpevněných ploch. Stavba vyžaduje realizaci přeložky teplovodu a trakčních kabelů.

„Jsme nadšení, že můžeme realizovat tento významný stavební projekt, kterým pokračuje revitalizace bývalé průmyslové zóny. Líbí se nám vizuálně a konstrukčně zajímavé řešení celé stavby, díky němuž zapadne parkovací dům do vznikající rezidenční zástavby. Zejména nevšední kombinace surových stěn, vzdušné ocelové fasády, výrazné barevnosti vnitřních prostor a rozsáhlé zelené střechy, která bude akumulovat velkou část dešťových vod. Parkovací dům je navržen s důrazem na uživatelský komfort – parkovací stání jsou dimenzována v nadstandartních rozměrech pro 433 vozidel včetně nabíjecích stanic pro elektromobily. Nyní nás čeká jedna z nejnáročnějších etap výstavby, a to zahájení hloubení stavební jámy. Už teď se těšíme na slavnostní otevření v listopadu 2026,“ řekl Radim Smékal, technický vedoucí oblasti společnosti STRABAG a.s.

Za návrhem stojí architektonické studio Atelier 99. Podle studia se řešení fasády snaží být co nejvíce vzdušné a zároveň působit hmotným a celistvým dojmem. „Hlavním prvkem parkovacího domu se stává nejen samotné opláštění, ale zároveň i vertikální komunikace objektu, které jsou umístěny na protilehlých nárožích a tvoří tak výrazné architektonické akcenty. Přízemí parkovacího domu je podél celého obvodu ulice opticky odděleno od
zbývajících podlaží vysokými úzkými obdélníkovými otvory přes celé podlaží, zajišťující vzdušnost objektu a symbolizující městský parter. Naší snahou bylo i zakomponování a propojení přírody s jinak industriálním vzhledem parkovacího domu. Tento bod jsme vyřešili v podobě zelené střechy, která je viditelná ve své šikmé části z posledního podlaží parkovacích míst a zároveň navazuje na zelenou střechu připravované budovy archivu města Plzně,“ uvedl ateliér na webu.