Plzeň zahájila speciální kampaň k bezdomovectví

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 13. říjen 2023 09:14
Plzeň zahájila speciální kampaň k bezdomovectví ilustrační. Foto: MP Plzeň

Novou iniciativu věnovanou problematice lidí bez domova zahájil odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování plzeňského magistrátu. Věnuje se mimo jiné stereotypům, které si většinová společnost s bezdomovci spojuje. Součástí je také například dobročinná sbírka zimního vybavení pro lidi bez domova.

„Je důležité se ptát, zda jsou všichni lidé bez přístřeší skutečně leniví, nepracovití, alkoholici nebo drogově závislí, a zda si za svou situaci mohou sami, zda je jejich tížívá situace jen jejich volbou. Kampaní chceme ukázat, že některé stereotypy v myšlení neplatí. Například ve videích vystupují přímo lidé bez domova z Plzně, kteří se k častým předsudkům sami vyjadřují a sdílejí své vlastní zkušenosti a názory týkající se konkrétního mýtu,“ přiblížil Jakub Václavů, pověřený vedoucí odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování.

Kampaň nabídne i záznam z přednášky pro studenty sociálních oborů, kteří se mohou s lidmi bez domova v budoucnu ve své práci potkávat. Znovu se uskuteční také sbírka s názvem Pomoc, která zahřeje, díky níž vloni získali lidé bez domova oblečení nutné pro přečkání zimy. Plzeňané budou moci přinášet na sběrná místa nepotřebné kabáty či zimní boty.

„Město samo vyvíjí řadu aktivit, které mají bezdomovectví bránit a zároveň je ale potřeba myslet i na ty, kteří se do situace bez domova již dostali. Vybudovali jsme sociální infrastrukturu, třeba dostupnou sprchu nebo azylový dům Patronus, podporujeme dotacemi sociální služby, koordinujeme různé aktéry, ale pokud tomu nebudou naklonění i samotní občané, půjde vše hůře,“ uvedla Světlana Budková, radní města Plzně za oblast bytovou včetně dostupného bydlení a sociálního začleňování.

Město Plzeň v roce 2021 připravilo koncepci pro práci s lidmi bez domova, kterou naplňuje skrze různé investiční akce i díky dotacím pro poskytovatele sociálních služeb, kteří s lidmi bez domova spolupracují. Do problematiky také zasahuje otázka bezpečnosti, protože někteří z lidí, kteří žijí na ulici, vytvářejí především v centru města nepříjemné prostředí pro ostatní obyvatele Plzně. Odhad počtu těch problémových je kolem 30 osob, zatímco celkový počet lidí bez domova na území Plzně se pohybuje kolem 400.

„Den bezdomoví není dnem, který by se měl slavit, ale spíše dnem, kdy je potřeba tuto problematiku vysvětlovat a připomínat.  Situace, kdy člověk nemá domov, nebo dokonce ani přístřeší, je stále aktuální a řeší ji ve všech částech světa. Na druhou stranu ani stát a ani města sami o sobě nezajistí nějaké celkové řešení. Důležité je nevytvářet mezi lidmi napětí, podporovat toleranci a pochopení a hledat to, co mají všichni společné a co naopak jinak, a lze to změnit,“ doplnil Jakub Václavů.