Plzeňané se v sobotu podívali, jak pokračuje rekonstrukce hlavního nádraží

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 6. srpen 2023 18:01
Plzeňané se v sobotu podívali, jak pokračuje rekonstrukce hlavního nádraží Foto: Pavel Křovák

V sobotu 5 srpna se konaly zdarma prohlídky rekonstrukce hlavního nádraží v Plzni. Možnost přesvědčit se na vlastní oči, jak práce pokročily, a dozvědět se zajímavosti a novinky, využilo velké množství zájemců.

„Dáme si spicha u hutníka.“ Tak se dříve většina obyvatel města domlouvala, kde se sejdou před společným odjezdem na výlet. Již více než dva roky se však lidé kvůli rekonstrukci budovy plzeňského nádraží musejí scházet na jiném místě. Sobotních exkurzí využila řada obyvatel města, které zajímá, co se ve známé budově děje.

Účastníci sobotních prohlídek se dozvěděli, že rekonstrukce má být hotová do konce roku a cena díla dosáhne necelé miliardy korun. V kupoli zůstala původní ocelová konstrukce, jinak byl ale celý objekt uvnitř vybourán, zachovány jsou jen obvodové stěny a schodiště, dále pak na základě požadavku památkářů repliky dubových dveří, historické dlažby a klempířské výrobky z mědi. Dodělávají se znovu dva tympanony na bočních štítech, které se na konci války zřítily a nebyly obnoveny. Štuková výzdoba v klenbách hal je také původní, nevyžadovala velké zásahy. Kovaná zábradlí schodišť byla vyčištěna a doplněna tak, aby vypadala jako původně při otevření budovy v roce 1907. Zachován bude například nápis z roku 1905 "Přednosta", který je nad dveřmi u postranního schodiště. Autorem budovy byl architekt Rudolf Štech.

Nejpodstatnějšími změnami oproti současnému stavu bude po rekonstrukci doplnění chybějící bohaté výzdoby zastřešení kupole na její exteriérové straně do původní podoby. Zásadní proměnou projde nepůvodní horní hala, která bude zcela nová, moderní, vzdušná a dokonale prosvětlená přirozeným světlem.

Památkově chráněná budova hlavního nádraží v Plzni je významnou stavbou z období přelomu stylů romantického historismu a secese. Od roku 2000 je kulturní památkou. Má dominantní kopuli, která sahá do výšky 40 metrů. V dubnu 1945 budova dostala minimálně dva přímé zásahy při mohutném náletu britského RAF. Po válce se uvažovalo o totální demolici, neboť tlaková vlna výbuchu nadzvedla a posunula ocelovou konstrukci kopule, ta ale nakonec byla dělníky z mostárny ve Škodovce za socialismu vrácena zpět.

Známé sochy hutníka a železničáře budou po dokončení rekonstrukce umístěny zpět do haly a tak si obyvatelé města opět budou moct „dávat spicha“ na svém starém oblibeném místě.