Plzeňská botanická zahrada dodala vzácné koniklece do Českého krasu

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 28. říjen 2022 13:38
Plzeňská botanická zahrada dodala vzácné koniklece do Českého krasu Hloubení mělkých prohlubní pro výsadbu. Foto: Lucie Pešová

V polovině října vysadili botanici u Berouna 69 sazenic vzácného koniklece otevřeného. Sázení se zúčastnili mimo jiné i odborníci ze západočeské metropole, Plzeňská botanická zahrada navíc dodala část rostlin.

Koniklec otevřený se do chráněné krajinné oblasti Český kraj vrátil po dlouhých 60 letech. Výsadby jsou součástí záchranného programu pro tento druh, který koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „V záchranném programu plánujeme výsadby koniklece otevřeného na místa, kde v minulosti rostl. Vybírají se pečlivě nejen s ohledem na potřeby druhu, ale i s ohledem na budoucnost. Musí být vyjasněné vlastnické vztahy a také zajištěna pravidelná péče do budoucna. V Českém krasu jsme zvolili lesostepní stráně s břidlicovým podložím nad obcí Hostim nedaleko Berouna,“ vysvětluje koordinátor záchranného programu z AOPK Petr Vít.

Stráně u Hostimi bylo třeba před výsadbou konikleců připravit. „Na lokalitách je nutné obnovit kosení či pastvu, aby došlo k narušení drnů a semena mohla vyklíčit. V Hostimi dochází ke kontrolované pastvě poníky, a tak je tato lokalita vhodná pro reintrodukci. Naší snahou je pomoci zachovat tento druh na lokalitách jižně od Prahy, a tím přispět k zachování biodiverzity ve zdejší krajině,“ vysvětluje hlavní botanik Zoologické a botanické zahrady města Plzně Tomáš Peš. Poníci budou i nadále s údržbou výsadbových ploch pomáhat. Oproti pastvě ovcemi mají tu výhodu, že se koniklecům vyhýbají a nespásají je.

Koniklec otevřený patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a špatně reaguje na probíhající změny v krajině, které vedly k jeho úbytku. Časně z jara ohromuje svými velkými modrofialovými květy.