Plzeňská muzejní noc přilákala velké množství zájemců

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - neděle, 28. květen 2023 06:45
Plzeňská muzejní noc přilákala velké množství zájemců Ilustrační foto: Pavel Křovák (galerie Pavel Křovák a Marek Velebný)

V pátek 26. května se konala Plzeňská muzejní noc. Nabídla rozmanitý a zajímavý program na mnoha místech našeho města. Na fotografie z některých akcí se můžete podívat v naší galerii.

V rámci muzejní noci byla zdarma přístupná například výstava Zlaté časy v Galerii Masné krámy, kde od 18:00 provázel komentovanou prohlídku ředitel Západočeské galerie a autor výstavy Roman Musil.

Od 19:00 v Masných krámech vystoupilo Poetické divadlo (Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil) s programem s názvem "Zlaté časy v kabaretu". Podobně jako na podobných akcích v Galerii 13 uvedli vtipnou a zábavnou formou něco z historie konání kabaretů v Českých zemích a poté pak členové Poetického divadla předvedli několik scének a povídek z časů první republiky z pera Jaroslava Haška nebo Osvobozeného divadla. Mezi texty zaznělo i několik básní, dobových vtipů a dialogů. Velkou část programu tvořil i hudební doprovod hostů na akordeon, klarinet a kytaru.

V hlavní budově Západočeského muzea si vedle stálých expozic návštěvníci mohli prohlédnout výstavu "Bezobratlí kolem nás", kde byla zájemcům kromě komentovaných prohlídek nabídnuta i ukázka hmyzu pod mikroskopem.

V Semlerově rezidenci potěšila návštěvníky kromě tvoření a her na zahradě a koncertu kapely TUTEN SWING výstava dobových automobilů a promítání grotesek na garáž.

Do Muzejní noci se zapojily tyto instituce: Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, Galerie Ladislava Sutnara (FDULS ZČU) a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky (UVU PO), Byt rodiny Huga Semlera – interiér Adolfa Loose, Patton Memorial Pilsen, Muzeum rodiny Škodů, Muzeum strašidel Plzeň, Český rozhlas Plzeň a Plzeň - Turismus, p. o.