Plzeňská radnice chce podpořit sportování na základních školách, rozdělí 700 tisíc korun

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 26. březen 2023 14:48
Plzeňská radnice chce podpořit sportování na základních školách, rozdělí 700 tisíc korun ilustrační. Foto: město Plzeň

Téměř 700 tisíc korun rozdělí odbor školství magistrátu města Plzně mezi vybrané plzeňské základní školy v rámci dotačního titulu s názvem Podpora tělovýchovných aktivit v roce 2023. Poskytnutí 517 tisíc korun už v březnu schválila Rada města Plzně, zbylých 183 tisíc korun schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo města Plzně.

„Cílem programu je vzbudit zájem žáků o pravidelný pohyb, podporovat volnočasové sporty, motivovat děti k aktivnímu přístupu, posilovat sportovního ducha a prostřednictvím těchto všech aktivit chránit děti před negativními společenskými jevy,“ popsala smysl projektu Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.

Školy neinvestiční dotace využijí například na sportovní a rehabilitační pomůcky, na dresy, pronájem sportovních zařízení, na sportovní kurzy či pořádání celoškolních soutěží nebo sportovních olympiád a další.