Plzeňská radnice podpoří opravu Mrakodrapu či Korandova sboru

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 27. květen 2024 07:49
Plzeňská radnice podpoří opravu Mrakodrapu či Korandova sboru Zdroj: wikipedie

Přes dva miliony si rozdělí sedm vlastníků nemovitých kulturních památek v Plzni. Peníze budou poskytnuty mimo jiné na opravu balkonu činžovního domu Mrakodrap, obnovu interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích nebo také na restaurování vstupních dveří do vestibulu budovy Korandova sboru.

Finanční pomoc je určena vlastníkům kulturní památky, která se nachází na území města Plzně. „Má sloužit k záchraně památky a postupnému zlepšování jejího technického stavu. Dotace je poskytována na podporu stavebních i umělecko-řemeslných a restaurátorských prací,“ doplnila radní pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

Bytový dům na Americké 1698 je součástí bloku domů nazývaných Mrakodrap. Soubor těchto domů z 20. let minulého století představuje jednu z nejhodnotnějších stavebních realizací. Na architektonickém řešení se podílel architekt Hanuš Zápal. Balkonová tělesa jsou výraznou architektonickou součástí průčelí celého komplexu domů. Současný stav balkonů je v důsledků mladších nevhodných úprav a stáří železobetonového materiálu a jeho nedostatečné povrchové ochrany již velmi špatný, až havarijní. Náklady na opravu činí 884 969 korun, město přispěje částkou 300 tisíc.

Kostel sv. Petra a Pavla na Budilově náměstí v Liticích je významnou, původně gotickou stavbou z okruhu bartolomějské huti, vystavěnou na místech starší sakrální stavby a patří mezi hodnotné církevní stavby na Plzeňsku. V rámci postupné celkové obnovy kostela jsou vlastníkem ve spolupráci se státní památkovou péčí od roku 2010 etapově realizovány též práce spojené s obnovou interiéru kostela. Loni se restaurovaly historické omítky části interiéru při bočním oltáři a vnitřních kamenných ostění oken na severní straně. Letos naváže druhá etapa restaurování historických omítek s dekorativní výmalbou a kamenného ostění okna na straně jižní. Předpokládané náklady jsou 627 tisíc korun, výše dotace činí 250 tisíc korun. 

Budova Korandova sboru byla postavená v letech 1935-1936 podle projektu architekta J. Fišera. Patří k nejvýznamnějším stavbám plzeňského funkcionalismu. K její památkové hodnotě významně přispívá celkový stav zachování původních detailů a prvků, mezi něž patří také soubor původních venkovních a vnitřních dveřních výplní v jejím vestibulu. Majitel budovy, jímž je Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni, pro letošní rok připravil ve spolupráci se státní památkovou péčí odbornou opravu restaurování vstupních dveří do vestibulu. Jejichž stav vyžaduje údržbu, aby se předešlo zbytečnému dalšímu poškození. Celkové náklady na restaurování vstupních dveří činí 385 805 korun. Město Plzeň na tuto opravu poskytne 300 tisíc korun.