Plzeňský kraj dá peníze na zlepšení životního prostředí

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 12. březen 2020 15:05

Hned několik dotačních titulů na zlepšení životního prostředí vypsal v uplynulém období Plzeňský kraj.

https://www.youtube.com/watch?v=By4OrlHIl_Y

"Velmi významným pro fyzické osoby žijící v Plzeňském kraji bude dotační titul s názvem výsadba stromů pro rok 2020. Jedná se o podporu veřejnosti k tomu, aby začali sázet stromy listnaté, nebo ovocnany," uvedla radní Plzeňského kraje Radka Trylčová.

Vysadit si strom za peníze od Plzeňského kraje bude moci úplně každý, a to jak na vlastní zahradě, tak ve volné přírodě. "Počítáme řádově, že to bude částka od 3 tisíc až do 10 tisíc korun. Alespoň, co se týká ceny za sadební materiál," podotkla Trylčová.

Další dotační titul s názvem Retence 2020 má zase za cíl přispět především k udržování vody v krajině a je rozdělený na dva podtituly. "Jedná se také o výsadbu stromů, ale spíše ve volné krajině, nebo nějakou obnovu takzvaných větrolamů, stromů, které budou pomáhat, aby přírodu a krajinu ochránily," doplnila Trylčová.

Druhý podtitul zahrnuje obnovu tůní, vodních toků, nebo jiných vodních zdrojů. Veškeré informace k oběma dotačním titulům najdete na webových stránkách Plzeňského kraje.