Plzeňský profesor získal ocenění od předsedy Senátu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 29. září 2020 15:16
prof. Pavel Drábek s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem Foto: ZČU

Za vynikající a nezištnou celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost získal profesor Pavel Drábek z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Stříbrnou pamětní medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil jemu a dalším 26 osobnostem ocenění předal ve Valdštejnském paláci u příležitosti nadcházejícího Dne české státnosti.

„Všichni z vás, kteří tu sedíte, nějakým způsobem sloužíte. Obci, kraji, vlasti. Třeba tím, že jste připomínali, jak to bylo popravdě v minulosti. Třeba tím, že jste se postavili na stranu pravdy v okamžiku, kdy to nebylo vůbec jednoduché,“ pronesl Miloš Vystrčil.

Pavel Drábek patří mezi světově uznávané vědce v teorii nelineárních diferenciálních rovnic. Podílel se mimo jiné na objasnění Fredholmovy alternativy pro nelineární homogenní operátory a na alternativní variační definici jejich vlastních čísel. Je autorem nebo spoluautorem více než 200 odborných článků publikovaných v renomovaných matematických časopisech i sbornících a je také členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů. Jako hostující profesor působil na univerzitách po celém světě, mimo jiné v Římě, Memphisu, Granadě nebo Sydney. Pedagogické činnosti na českých vysokých školách se věnuje více než čtyři desetiletí. Na Fakultě aplikovaných věd ZČU vedl řadu let katedru matematiky a vychoval devět doktorandů. Je členem Učené společnosti České republiky a nositelem Čestné oborové medaile Bernarda Bolzana, kterou mu udělila Akademie věd za zásluhy v matematických vědách. "Ocenění, kterého se nám dnes dostalo, si velmi vážíme. Je pro nás nejen potvrzením toho, že naše dosavadní aktivity měly smysl, ale je také povzbuzením i závazkem pro další práci," uvedl ve svém proslovu Drábek.