Plzeňští lesníci pomohou s přípravou finalistů národního kola mezinárodní lesnické soutěže

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 13. květen 2023 07:28
Plzeňští lesníci pomohou s přípravou finalistů národního kola mezinárodní lesnické soutěže Ilustrační foto: plzen.eu

Správci městských lesů podporují výchovu žáků a studentů zaměřenou na les a jeho význam. Družstvo starších žáků ze 34. ZŠ v Plzni, které vyhrálo místní kolo znalostní soutěže o lese v Arboretu Sofronka, zvítězilo ve své kategorii i v regionálním kole ve Žluticích a postupuje do národního finále. S přípravou soutěžícím pomohou městští lesníci ze Správy veřejného statku města Plzně.

Pracovníci Arboreta Sofronka, kteří se věnují lesní pedagogice, každoročně připravují a organizují místní kolo znalostní soutěže Young People in European Forests (YPEF, česky Mladí lidé v evropských lesích) určené žákům 2. stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce ze zhruba 10 zemí Evropy. Družstvo ze 34. ZŠ ve složení Eliška Smolová, Michal Kuník a Michal Rada z 9. B, které na Sofronce letos vyhrálo, postoupilo do regionálního kola ve Žluticích, kde zvítězilo.

Cením si vítězství školáků ze 34. základní školy v Plzni v regionálním kole této soutěže, které proběhlo ve Žluticích, a věřím, že s pomocí našich městských lesníků zabodují i v národním kole 5. a 6. června v Kostelci nad Černými lesy. Žáci i studenti si v soutěži YPEF prohlubují znalosti o lese, lesním ekosystému nebo o lesním hospodářství. Je důležité budovat pozitivní vztah k přírodě a lesům již od mládí, a proto podobné aktivity vítám,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

V národním kole je vyžadována znalost angličtiny i odborné lesnické terminologie v angličtině. Chceme naše finálové družstvo podpořit v celonárodním klání, a tak jsme nabídli pomoc při přípravě na soutěž,“ uvedl vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč. Závěrečné národní kolo bude obsahovat „poznávačku“ přírodnin, praktický úkol, test znalostí v anglickém jazyce a nově bude muset každé družstvo představit prezentaci v anglickém jazyce na téma Život bez dřeva.

Pracovníci Arboreta Sofronka kteří se věnují lesní pedagogice, organizují místní kolo této soutěže s výjimkou covidových let již od roku 2016. „Na tuto znalostní soutěž připravujeme jako organizační garant místního kola poznávací soutěž o 20 položkách zahrnující herbářové položky, listy, plody, semena, jiné přírodniny, lesnické pomůcky a prostředky. Pro soutěžící také chystáme praktický úkol jako doplňkovou disciplínu v případě rovnosti bodů,“ doplnila vedoucí oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku Martina Kováříková. Národní komise YPEF připravuje písemné testy o 20 otázkách z oblasti přírody, lesů a lesnictví.

YPEF je mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z celkem deseti zemí Evropy. V České republice se národní kolo koná pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Znalostní soutěž je zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol. Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. První ročník této soutěže proběhl ve školním roce 2010/2011. V roce 2023 se tedy v ČR bude konat již 13. ročník. Na organizaci soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a některé soukromé společnosti. Otázky do místních a regionálních kol připravují členové národní koordinační skupiny YPEF.
Národní kolo připravuje za využití podkladů od mezinárodního výboru YPEF Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Mezinárodní kolo pak organizuje za využití otázek sestavených mezinárodním výborem YPEF příslušná členská instituce mezinárodního výboru YPEF z dané hostitelské země.