×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Po delší době v Plzeňském kraji ubyli obyvatelé. Může za to covid?!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 14. prosinec 2021 13:07
Po delší době v Plzeňském kraji ubyli obyvatelé. Může za to covid?! ilustrační. Foto: P. Bauer

Počet obyvatel Plzeňského kraje klesl za tři letošní čtvrtletí o 791. Na konci září jich v regionu žilo 590.250, z toho bylo 297.409 žen. Meziroční pokles způsobil růst počtu zemřelých, na který měla zřejmě vliv pandemie koronaviru, i počtu vystěhovalých do ciziny. Obyvatelé v Plzeňském kraji ubyli poprvé po 16 letech růstu.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2021 celkem 590 250 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel poklesl o 791 osob. Pokles byl způsoben převyšujícím počtem zemřelých nad živě narozenými o 1 495 osob. V kraji došlo k celkovému poklesu počtu obyvatel v 5 okresech ze 7, nárůst byl zaznamenán v okresech Plzeň-sever (o 493 osob) a Rokycany (o 210 osob). Nejvíce obyvatel (573) ubylo v okrese Plzeň-město, nejméně (13 osob) naopak v okrese Domažlice. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve všech okresech regionu.

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2021 živě narodilo 4 490 dětí, což je o 34 dětí více než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo pouze ve třech okresech kraje ze sedmi. Děvčata převažovala nad chlapci v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih a Tachov. Prvorozené děti tvořily 45,8 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,6 % a 655 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 224 dětí, tedy 49,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (56,3 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,7 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 zemřelo v kraji 5 985 mužů a žen, tedy o 1 211 osob více než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 70–79 let (32,0 %) a ve věku 80–89 let (30,6 %). Mezi zemřelými bylo i 7 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (0,9 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) byla pod úrovní ČR (1,4), kojenecká úmrtnost (1,6 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla taktéž pod úrovní ČR (2,1).

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2021 přistěhovalo 6 874 osob, což bylo o 1 274 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 131 osob a 3 743 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 6 170 osob.