Největší zakázka Plzeňského kraje na autobusy nebyla udělána ideálně, říká senátor Pavel Karpíšek

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pondělí, 12. červen 2023 07:20
Největší zakázka Plzeňského kraje na autobusy nebyla udělána ideálně, říká senátor Pavel Karpíšek Pavel Karpíšek. Zdroj: ODS

Pavel Karpíšek je starostou obce Vejprnice, senátor v obvodu č. 8 – Rokycany (Plzeň sever) a jako člen ODS byl zvolen zastupitelem Plzeňského kraje na kandidátce uskupení „Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů“. 

Jak jste aktuálně spokojen se situací v dopravě v rámci Plzeňského kraje?

Ve veřejné závazkové dopravě máme nové autobusy a u vlaků probíhá rovněž jejich postupná obnova, to je dobré. Trápí mě však nedostatek řidičů autobusů, což má za následek neodjetí mnoha spojů. Problém s řidiči je napříč republikou, ale je otázka, zda přechod v Plzeňském kraji od jedno velkého zavedeného dopravce k nově vybranému rovněž celokrajskému dopravci nepůsobil jako katalyzátor a nevznikla o to větší nouze. Pro atraktivnost využívání veřejné dopravy by kupříkladu pomohlo umístění zastávek blíže obytné zástavbě, obchodním zařízením či průmyslovým objektům. Jejich historické umístění je leckde ve velké docházkové vzdálenosti nebo úplně chybí. V Plzni snad pak již byla opuštěna myšlenka na vystavění přestupních uzlů na okraji města a nucený přestup cestujících z autobusů do MHD. To by řadu z nich odradilo od využívání VLD, ať z pohledu komfortu tak časové ztráty.

Co je podle Vás nejbolavějším místem kraje v oblasti dopravy?

Po otevření západního obchvatu se ukázala jeho kritická místa, což ztěžuje jeho využití. Z pohledu řidičů tzv. velkých vozidel je to jeho poměrně úzké provedení. V případě poruchy či potřeby není kam uhnout. Rovněž nájezdové rampy z Chebské ulice na mají natolik ostré oblouky, že sebelepší řidič kamiónu či autobusu má velké obtíže najet tak, aby nezasáhl do průběžného pruhu na obchvatu. Vznikají velmi nebezpečné situace. A pro každého řidiče se pak stal špuntem a adrenalinovým zážitkem průjezd okružní křižovatky u Makra, která nově přivedené množství vozidel nezvládá. Její opožděné rozšíření během současného vysokého zatížení bude nároční pro všechny.

Pokud byste byl ve vedení kraje, jaké kroky byste ohledně dopravy učinil jinak než vedení současné?  

Jsem přesvědčen, že největší zakázka na autobusy nebyla udělána ideálně. Nasmlouvalo se 3 mil. km ročně navíc, které nikdo nechtěl a nepotřeboval. A tím se snížil manévrovací prostor pro úpravu jízdních řádů pro aktuální potřebu. Často vozíme ve velkých autobusech vzduch, než abychom ve vzdálenějších místech vozili v menších autobusech, ale častěji cestující.

Obyvatele mnohých měst trápí těžká nákladní doprava, která leckde poškozuje historické budovy v těsné blízkosti komunikace, obyvatele některých malých obcí zase silně nedostatečná dostupnost veřejnou dopravou. Plánovaný vnitřní průtah Plzní s estakádou kolem Kalikovského mlýna i zasypání Rondelu má řadu odpůrců v krajském městě. Jak se na tuto problematiku díváte Vy?

Samozřejmě obecně tranzitní nákladní doprava do obytných částí obcí nebo do středu města nepatří. Pokud není jiná možnost cesty pro dopravce, je pak smysluplné zkapacitňování komunikací, budování přeložek a obchvatů. Bohužel nové logistické a průmyslové areály jsou v drtivě většině zřizovány mimo dosah a napojení k železniční síti a ani celkový stav a kapacita drážní infastruktury nedává moc šanci k proklamovanému převedení části nákladů ze silniční na vlakovou dopravu. Naopak vlečky mizí. Estakáda kolem Kalikovského mlýna jako alternativní průtah Plzní je špatně. Dojde k zasažení přírodě blízké oblasti údolí nivy řeky Mže ve středu města, které zároveň slouží k procházkám nejen Plzeňanům nebo jako příjemná cesta do ZOO. Projektu pak těsně přiléhá i památná alej Kilometrovka či krásně obnovený Lochotínský park. Spíše bych upřednostnil obchvaty obcí Čemíny, Města Touškova a Kozolup, abychom dopravu z části severního plzeňska a varska nepřitahovali k Plzni. Navíc další komunikace přivede do širšího centra Plzně jen více automobilové dopravy. Máme stávající průtah a nově vybudovaný západní obchvat. Zasypání rondelu by byla asi také chyba. Neznám dopravní modely, aleteď zde je vyhovující mimoúrovňově křížení silnic a tramvajové trati a účel spojení severního předměstí se zbytkem města plní. Transit již může využívat západní obchvat případní Jateční ulici směr Praha. Nedostatečná obsluha malých obcí kromě finanční stránky souvisí také s již zmíněným nedostatkem řidičů.

Jak hodnotíte současné vedení kraje v oblasti dopravy a investic současných i plánovaných? Je něco, za co byste současné vedení kraje pochválil, a co naopak hodnotíte nejkritičtěji?

Určitě je potřeba pokračovat v investicích do opravy silnic nižší třídy. Je stále řada spojení, kde je uspořádání a povrch komunikace špatný. A leckde je zároveň vedena veřejná autobusová doprava s novými nízkopodlažními vozy, které dostávají pořádně zabrat. Namátkou se mi vybavují úseky Hubenov - Lhotka či Nevřeň - Příšov na severu Plzeňska, Soběkury - Otěšice na jihu nebo Radnice - Kamenec na Rokycansku. Je dobré, že se daří soutěžit za nižší ceny, než jsou předpokládané dle projektanta. Bohužel nesmyslné vynakládání prostředků současného vedení kraje na budování pomníků typu městských lázní se určitě odrazí negativně i v dopravě. Prostředky prostě na důležité dopravní stavby, ale i opravy například mostů, budou chybět.