Po tříleté rekonstrukci za 100 milionů se otevře Velká synagoga

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 31. březen 2022 06:46
Po tříleté rekonstrukci za 100 milionů se otevře Velká synagoga Zdroj: Plzeňská židovská obec

Po velké rekonstrukci trvající tři roky se 10. dubna poprvé otevře plzeňská Velká synagoga na Klatovské třídě. Slavnostní znovuotevření zahájí průvod, který do jedné z pěti největších synagog na světě vnese ze Staré synagogy ve Smetanových sadech svitek Tóry vytvořené na konci 19. století. 

koruna 1„Mám velikou radost, že po letitém úsilí se tato krásná budova a její okolí dočkaly kompletní rekonstrukce a konečně se otevřou veřejnosti. Cílem celého projektu není pouze navrácení synagogy do žádoucího stavu, ale zároveň přestavba celého komplexu budov pro široké využití, které dalece přesahuje jeho původní sakrální význam. Obnova byla z většiny financována z veřejných zdrojů a proto chceme, aby v budoucnu co nejvíce sloužila veřejnosti. Rádi bychom, aby byla významným místem na kulturní mapě města a prostorem pro živou kulturu,“ uvedl předseda Židovské obce Plzeň Jiří Löwy.

Slavnostní znovuotevření zahájí v 17 hodin průvod, který do jedné z pěti největších synagog na světě vnese ze Staré synagogy ve Smetanových sadech svitek Tóry vytvořené na konci 19. století. "V průvodu se budou rabíni a představitelé židovských komunit z celého Česka za zpěvu Davidových žalmů v nesení Tóry střídat," uvedl Jiří Löwy, který Tóru spolu s vrchním zemským rabínem nakonec uloží do svatostánku uvnitř synagogy. Díky sbírce, v níž se podařilo vybrat přes půl milionu korun, nechala židovská obec Tóru dozdobit tradičními doplňky - stříbrnou korunou s horským křišťálem a zlacenými zvonečky a židovskou hvězdou, stříbrným štítem znázorňujícím novorománské průčelí synagogy a ukazovátkem s křišťálem z dílny šperkaře a pedagoga Petra Vogela. "Nikdy by mě nenapadlo, že budu moci něco takového sám vymyslet a udělat. Tohle pro mě byly neskutečně silné věci," dodal Vogel.

Samotný slavnostní program přímo ve Velké synagoze začne v 18 hodin. „Zazní skladby inspirované židovskými modlitbami, které jsou upravené pro tuto zvláštní příležitost. Chtěli jsme oslovit především plzeňské umělce a instituce, proto zazní zpěv smíšeného dětského sboru, který je sestavený z místních základních uměleckých škol a dětského sboru DJKT Kajetán za doprovodu studentů Konzervatoře Plzeň pod taktovkou Jiřího Štrunce. Vystoupí také umělci, se kterými dlouhodobě spolupracuji, zmíním například Annamáriu d’Almeida, Roberta Fischmanna nebo Veroniku Savincovou. Úpravy skladeb jsou inspirované mým projektem Světlo porozumění," uvedl kladatel a dramaturg slavnostního večera Peter Györi.

Na horních galeriích bude k vidění nová stálá expozice věnovaná židovským památkám Plzeňského kraje s názvem TADY ŽILI ŽIDÉ. Autorem a kurátorem je fotograf Radovan Kodera. 

Veřejnosti bude synagoga přístupná od pondělí 11. dubna, každý den od 10 do 17 hodin s výjimkou sobot a dalších židovských svátků. Komentované prohlídky několikrát týdně organizuje Plzeň-TURISMUS, p.o. a vstupenky budou v prodeji začátkem dubna v plzeňském infocentru a na portálu Plzeňská vstupenka.