×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Počet obyvatel Plzeňského kraje roste už 11 let

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 16. září 2021 06:44
Počet obyvatel Plzeňského kraje roste už 11 let ilustrační, plzen.cz

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2021 celkem 591 545 obyvatel, za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 504 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými, a to o 2 078 osob. Převyšují počty přistěhovalých nad vystěhovalými zaznamenává Český statistický úřad jedenáctým rokem.

Podle statistiků došlo k nárůstu počtu obyvatel v pěti okresech ze sedmi, kdy se na kladném celkovém saldu podílel vyšší počet přistěhovalých. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-sever (402 osob), naopak pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v okresech Klatovy (o 279 osob) a Domažlice (o 33 osob). Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených jak v celém kraji, tak i ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Plzeň-město (o 450 osob), na Klatovsku (o 313 osob) a Tachovsku (o 224 osob).

V kraji se za 1. pololetí 2021 živě narodilo 2 929 dětí, což je meziročně o 37 dětí více. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo v pěti okresech kraje ze sedmi. Holčičky převažovaly nad chlapci v okresech Plzeň-jih (o 9) a Klatovy (o 6).

Prvorozené děti tvořily 45,9 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,6 % a 426 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se za celé dané období narodilo 1 486 dětí, tedy 50,7 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo na Tachovsku (58,5 %), nejnižšího naopak v okrese Plzeň-sever (45,8 %).

V 1. pololetí 2021 zemřelo v kraji 4 503 mužů a žen, tedy meziročně o 1 245 osob více (nárůst o 38,2 %). Nejvíce zemřelých bylo ve věku 70–89 let (63,3 %). Mezi zemřelými byly 4 děti, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (0,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) a kojenecká úmrtnost (1,4 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byly v kraji nižší než v ČR celkem.

Do Plzeňského kraje se za půl roku od počátku roku 2021 přistěhovalo 4 844 osob, což bylo o 1 280 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 2 068 osob a 2 776 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 2 766 osob (meziročně o 558 více), z toho 64,1 % do ostatních krajů v ČR a 35,9 % do zahraničí.