Požárem poškozené sochy z kostela Všech svatých se dočkají opravy

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 14. červenec 2022 14:59
Požárem poškozené sochy z kostela Všech svatých se dočkají opravy Zdroj: wikimedia

Celkem 50 tisíci korunami přispěje město Plzeň Římskokatolické farnosti Plzeň na opravu soch, které byly poškozeny při požáru interiéru kostela Všech svatých v Plzni v roce 2020. Opravy začnou letos, je přitom nutné je provést naléhavě kvůli zajištění záchrany cenné kulturní památky do budoucna.

„Hřbitovní kostel Všech svatých v Plzni na Roudné je významnou gotickou památkou z počátku 14. století s interiéry ze 17. století. V nich se dochoval hodnotný soubor soch pocházejících ze 17. až 19. století. V roce 2020 proběhla v kostele vlastníkem nezaviněná havárie – požár elektrické pojistkové skříně v sakristii. Mastné spaliny z kouře a hoření plastu způsobily povlak na povrchových polychromiích souboru cenných historických soch, které jsou movitými kulturními památkami. Soubor tvoří sousoší Kalvárie (tj. Ukřižovaný Kristus, Panna Marie Bolestná, sv. Jan Evangelista, sv. Máří Magdalena), Madona z novogotického oltáře, socha Panny Marie Immaculaty a socha sv. Jana Křtitele. V roce 2021 proběhly ve spolupráci se státní památkovou péčí vlastníkem zajištěné práce na odstranění požárem poškozených omítek v sakristii. Letos chce vlastník provést konzervační restaurování souboru soch, které představuje šetrné odstranění nevhodných povlaků na povrchu původních polychromií způsobených požárem,“ vysvětlila Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Celkové náklady na realizaci uvedených oprav činí 244 tisíc korun bez DPH, pouze část nákladů bude hrazena z pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že kostel Všech svatých v Plzni je nemovitou kulturní památkou, může obec v souladu se zákonem o státní památkové péči poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky.