Příští neděli jste zváni na akci Den bezpečnosti na hradě Bečov aneb na hradě bylo a je vždy bezpečno

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pondělí, 22. duben 2024 12:20
Příští neděli jste zváni na akci Den bezpečnosti na hradě Bečov aneb na hradě bylo a je vždy bezpečno Photo: Karlovarský kraj

Dne 28.4. 2024 proběhne ojedinělá mezirezortní akce bezpečnostních složek státu v prostředí národní kulturní památky v Bečově nad Teplou. Cílem je netradičně oslovit širokou veřejnost a mladou generaci s problematikou osobní bezpečnosti ve spojení s prezentací činnosti bezpečnostních složek státu v atraktivním prostředí hradu Bečov. Areál SHZ Bečov je díky pravidelným bezpečnostním cvičením, nejvyššímu možnému technickému a technologickému zabezpečení, vysoké úrovni výkonu bezpečnostní služby, protipožárnímu systému a bezpečnostnímu rámu jedním z nejbezpečnějších míst v ČR.

Během dopoledne je na programu multimediální workshop zaměřený na témata osobní bezpečnosti a potencionálních rizik tzv. měkkých cílů, kybernetické gramotnosti či  představení role armády ČR v dnešní společnosti. Speciálním bonusem „nedělní školy“ bude příspěvek plk. v.v.  Mgr. Jiřího Míky zaměřený na teeanegery pod názvem „Kdo je připraven, není zaskočen“.  Na poledne je nachystán slavnostní akt podpisu memoranda o spolupráci mezi státním hradem a zámkem Bečov a Vyšší policejní školou a Střední policejní škola MV ČR v Sokolově.

V průběhu dne pak bude v zámeckých zahradách představena dynamická ukázka práce Vězeňské služby ČR a policejních psovodů. Nebude chybět ani možnost vyzkoušet si nejúčinnější sebeobranu KRAV MAGA s hlavním instruktorem  Josefem Miskolczim, prožít výcvik malého rytíře ve středověku či si prohlédnout s Radkem Jirsou výsledky práce odsouzených Věznice v Horním Slavkově, kteří získali hlavní cenu v mezinárodní soutěži vězeňského umění v polském Szumu. Na hradních i zámeckých nádvořích budou informační stánky a vojenská, policejní i hasičská technika s možností nahlédnout do bojových, eskortních i zásahových vozů. Vyvrcholením dne pak bude závěrečná prezentace 25. výročí projektu BIS  „RIDERS – aneb s rozumem a odvahou, rychle a přesně“.

Záštitu nad nebývalou akcí mimo jiné poskytli  ministr kultury ČR, generální ředitelka NPÚ, ředitelé a náčelníci krajských center Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR,  Policie ČR, Vězeňské služby ČR, hejtman Karlovarského kraje a starosta města Bečov nad Teplou.

Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka – relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky. V roce 2010 získal Projekt konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově mezinárodní ocenění Europa Nostra. Hrad a zámek Bečov se specializuje na edukace a sportovně-kulturní vyžití pro širokou veřejnost. Také díky těmto aktivitám se stal v roce 2013 Fakultním objektem Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. Na základě dlouhodobé příkladné spolupráce s HZS Karlovarského kraje a stálému zdokonalování protipožárního systému se bečovský zámek stal v roce 2018 modelovým pracovištěm HZS Karlovarského kraje. Od roku 2021 je také Partnerem  FF a FDU L. Sutnara ZČU v Plzni.