Prostředí měst neposkytuje kvalitní podmínky pro stromy. Můžeme to vylepšit!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 5. srpen 2022 10:13
Prostředí měst neposkytuje kvalitní podmínky pro stromy. Můžeme to vylepšit! ilustrační. Foto: pixabay

Stromy mají ve městech významnou klimatickou funkci. Zajišťují pozitivní účinek na kvalitu vzduchu, poskytují stín, zadržují a vypařují vodu, svými listy zachycují prach, chrání před hlukem a zkrášlují své okolí. Hrají také důležitou roli při zvyšování biodiverzity, neboť poskytují jedinečný domov a místo k životu celé řadě živočichů.

Ve městech panuje zvýšená teplota a nižší relativní vzdušná vlhkost. Působí zde znečištěné ovzduší, a vodní deficit (srážková voda se na zpevněných plochách nevsakuje, ale odtéká kanalizací). Půda je často zhutněná a se špatným vodním a vzdušným režimem. Proto bývá při výsadbě použit závlahový a provzdušňovací systém v kořenovém prostoru stromu. Půda mívá nedostatek minerálních živin a humusu a má zásaditou půdní reakci. Stromy velmi často čelí chemickým látkám, které jsou v půdě obsaženy nebo třeba soli, která je do kořenového systému uvolňována díky zimní údržbě chodníků a silnic. Stromy pak často poškozují vandalové nebo parkující automobily. Častým problémem je nedostatečný kořenový a korunový prostor pro strom.

Podle vědců je ale možné podmínky pro stromy částečně vylepšit díky technologii takzvané injektáže. Ta umožňuje prostřednictvím speciálního injektážního zařízení tlakem vzduchu provzdušnit půdu. Do té je následně možné vstřikovat hydroabsorbenty, hnojiva či mykorhizní přípravky. Provzdušnění půdy je navíc prospěšné i pro samotné kořeny dřevin.

Autor: Silva Ema Kolářová