Radobyčice a Útušice spojí nová stezka pro chodce a cyklisty

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 5. červen 2023 13:48
Radobyčice a Útušice spojí nová stezka pro chodce a cyklisty ilustrační. Foto: město Plzeň

V úseku mezi Radobyčicemi a Útušicemi vybuduje Plzeň stezku pro pěší a cyklisty. Stavět by se mělo začít ještě letos a příští rok by měla být stezka dokončena.  Na její realizaci chce požádat o dotaci z programu Integrovaného operačního programu (IROP). Podání této žádosti již odsouhlasila Rada města Plzně, schvalovat ji budou na svém dalším zasedání zastupitelé.

„Vybudováním této cyklostezky chceme pokračovat v rozvoji plzeňských Greenways vedoucích podél řek, v tomto případě se jedná o další etapu Greenway Úhlava, na níž navazuje cykloturistická trasa podél řeky až do Klatov. Nový úsek začne v křižovatce ulic Nad Strání a Zářivá v Radobyčicích a skončí za roklí V Lahošti, kde se napojí na stávající polní cestu. Ta v současnosti směřuje k přilehlým chatám až nad rokli, do rokle pak vede relativně strmá pěšina. Stezka rokli překoná pomocí lávky, která se původně klenula přes přivaděč v Kaplířově ulici. Tam po výstavbě tramvajové trati už nemá využití a nyní konstrukce leží ladem nevyužitá,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Součástí akce jsou také úpravy okolních ploch a výsadba stromů.

Celkové náklady projektu město vyčíslilo na 25 milionů korun. Dotace od IROP by měla činit 13,6 milionů, zbylá část bude hrazena z rozpočtu Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně. Se zahájením realizace se počítá ještě v letošním roce a příští rok by měla být stezka dokončena.