Rekonstrukce plynovodu omezí provoz v části Lochotína

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 22. červen 2020 16:50
vykop Foto: ÚMO 1

Lokalitu zvanou Zavadilka obsadili stavaři. Stavební práce spojené s rekonstrukcí plynovodu se nejvíce dotknou ulic Jakuba Jana Ryby, Viléma Blodka, Josefa Lady, Otakara Březiny, Fibichovy, Mozartovy a ulice Lidické. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce na Zavadilce je plánovaný do 15. října.

Část stavebních prací bude prováděna mimo komunikace na travnaté ploše. "Většina prací však zasáhne do chodníků a vozovek. Z tohoto důvodu bude docházet průběžně k uzavírkám těchto komunikací. Na chodnících to budou částečné, místy však úplné uzavírky," potvrdila Šárka Martínková z Městského obvodu Plzeň 1. Pro chodce však podle ní vždy zůstanou zachovány bezpečné přístupy do přilehlých nemovitostí a bude zajištěn průchod kolem stavebního místa. Vozovky budou uzavírány většinou částečně, kdy výkopové práce budou prováděny po polovinách nebo za pomoci přejezdových plechů.

Vzhledem k umístění plynovodu v této lokalitě však dojde i k několika úplným uzavírkám vozovek. "V těchto případech budou občané, kteří bydlí za úplnou uzavírkou, s předstihem seznámeni ze strany dodavatele stavebních prací o době a rozsahu tohoto omezení," podotkla Martínková s tím, že na některých místech budou krátkodobě vyblokována parkovací místa.