×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Rekordní výsledek Tříkrálové sbírky, koledníci z kasiček vysypali skoro šest milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 27. leden 2020 12:00
Tri králove Tři králové v podání představitelů kraje, města a biskupství. Foto: Richard Beneš

Nebývalý výsledek měla Tříkrálová sbírka plzeňské diecéze, do ulic se vydalo skoro 1300 kolednických skupinek, což představuje přibližně 4000 koledníků. Po sečtení koledy ze všech zapečetěných pokladniček se došlo k sumě 5 959 579 korun. Peníze poputují na pomoc potřebným v plzeňské diecézi. Jde o nejvyšší dosažený výsledek za celou dobu existence sbírky.

Nejvyššího výsledku bylo zároveň dosaženo i v některých městech, kde má sbírka své tradiční místo. „Tak například v Klatovech a okolí chodilo letos o 20 tříkrálových skupinek více než v minulém roce, celkem jich bylo 192. Koledníci přinesli 799 429 Kč, což je o 116 tisíc korun více než loni. Souhrnný výsledek také příznivě ovlivnilo založení nových kolednických míst, například v Toužimi či Třemošné,“ řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Do kasiček přispěl i primátor Martin Baxa. Foto: Richard Beneš

Při koledě (K)raje + (M)ěsta + (B)iskupství vyšel koledovat biskup plzeňský Tomáš Holub v tříkrálové trojici s hejtmanem a zástupcem města v obou krajských městech diecéze. V Plzni těmto koledníkům dárci věnovali skoro 38 tisíc korun v Karlových Varech pak koleda velkých tří králů činila 18 500 korun.

„V naší diecézi jsme si předem stanovili 57 záměrů pomoci, které se uskuteční z vykoledovaných peněz. Mezi nimi nechybí podpora charitních domovů pro seniory, domů pro matky s dětmi v tísni, domácích hospiců, pečovatelské služby, domů pro rodiny a mnoha dalších našich služeb pro veřejnost. Pomoc bude také poskytnuta handicapovaným dětem i dospělým, dětem ohroženým sociálním vyloučením a jiným potřebným,“ uvedl Jiří Lodr.

Výnos sbírky se rozdělován podle vnitřního klíče Charity ČR tak, že 65 procent vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 procent je určeno na podporu sociálních služeb diecézní charity, 10 procent na rozvojové projekty v zahraničí, jako je program budování škol v Jižní Americe, pět procent jde pak na projekty Charity Česká republika a zbývajících pět procent jsou zákonné režie sbírky.