Řidičům slouží nový průtah Kolincem na silnici z Klatov na Sušici

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - sobota, 9. prosinec 2023 16:48

Média

Řidičům se otevřel průtah Kolincem na Klatovsku za 155 milionů Kč. Jde o silnici druhé třídy, jež navazuje na loni dokončený obchvat nedalekého Brodu, který odstranil nebezpečné serpentiny a usnadní cestu z Klatov do Sušice. Průtah dlouhý 1,3 kilometru s kruhovým objezdem a mostem spolufinancoval 57 miliony městys a po celé délce vybudoval jednostranný chodník.

231208 Kolinec 058Plzeňský kraj v rámci stavby financoval opravu silnice, opravu navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací, stabilizaci břehu potoka, odvodnění části komunikace, chráničky metropolitní sítě, most v obci Kolinec a dočasnou provizorní komunikaci pro výstavbu mostu. Městys Kolinec pak financoval chodníky, zastávkové a parkovací zálivy, stabilizaci svahu zdí, lávku přes Kalný potok, odvodnění části komunikace, přípojky žlabů a domovní dešťové přípojky, veřejné osvětlení, nové oplocení s podezdívkou, vodovodní přípojky, a vybudování kanalizace obce. Pro Kolinec šlo o největší investiční akci v dějinách obce. „Při plánování významného obchvatu Brodu jsme si dali podmínku, že bude udělán průtah Kolincem, protože zrychlení dopravy směrem od Klatov na Sušici by kvůli úzkým uličkám způsobil velkou dopravní zátěž. Kolinec přitom ani ze strany od Klatov ani od Sušice neměl chodníky. Projekt se připravoval tři roky a fakticky celá ta stavba, která byla dříve plánovaná na pět let, se zvládla za necelé dva roky a za to patří obrovský dík všem, kteří skvěle odváděli svoji práci,“ uvedl starosta Kolince Pavel Princ.

Velkou snahou hejtmanství bylo podle náměstka pro dopravu Pavla Čížka zpřístupnit oblast Sušicka a umožnit rychlejší dojezd. "To se nám podařilo realizací dvou investičních akcí. Tou první, byl obchvat Brodu, tedy vesnice před Kolincem, kde původně vedly složité  zatáčky. A tou druhou právě zkvalitnění průtahu Kolincem. Obě trasy už jsou pro motoristy zprůjezdněné,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že zatímco průtah Kolincem se dostal do finále, na obchvatu Brodu v tuto chvíli probíhají dokončovací práce.

Podle ředitele firmy Silnice Klatovy Pavla Panušky se díky kruhovému objezdu, širšímu mostu i silnici zlepšila bezpečnost místních obyvatel.

Řidičům slouží nový průtah Kolincem na silnici z Klatov na Sušici Foto: Plzeňský kraj