Rokli v Radobyčicích překlene lávka pro pěší a cyklisty

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 21. červen 2024 11:32
Rokli v Radobyčicích překlene lávka pro pěší a cyklisty Foto: město Plzeň

Velký jeřáb položil dnes přes rokli V Lahošti v okrajové plzeňské části Radobyčice lávku pro pěší a cyklisty. Je součástí budovaného úseku cyklostezky vedoucí podél řeky Úhlavy z města směrem na obec Útušice. Stavba ze sítě plzeňských cyklostezek vedených údolím řek, takzvaných greenways, začala přípravnými pracemi loni na podzim. Město bude postavení 850 metrů cyklostezky stát 18 milionů korun. Největší část nákladů připadá na překonání rokle a instalaci lávky, jinak nebylo možné problematickou rokli překonat.

„Jde o další úsek plzeňských greenways, který nabídne cyklistům alternativu bezpečného dojezdu do Plzně po stezce místo po silnici. Na stávající komunikaci z Útušic do Radobyčic totiž v posledních letech silně vzrostl provoz. Nový úsek navazuje na již hotové cyklistické propojení z Radobyčic do Hradiště,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Nový úsek stezky pro pěší a cyklisty s lávkou přes rokli je nejjižnějším úsekem greenway Úhlava na území Plzně. „Údolí Úhlavy směrem do Přeštic nabízí cyklistům krásné pohledy do krajiny s kopci, lesy a nevelkými políčky typickými pro českou krajinu, a tak doufám, že se stávající cyklotrasa vedená po údolní komunikaci brzy dočká souběžné cyklostezky, která na úsek V Lahošti naváže,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka ze Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.

„Nový úsek greenway Úhlava začíná v křížení ulic Zářivá a Nad Strání na jižním okraji Radobyčic. Nahrazuje polní cestu k rokli, po které dosud jezdili majitelé chat na kraji svahu nad řekou,“ uvedl Jan Kuneš, který koordinoval projektovou přípravu stavby. Celková délka stezky se třemi výhybnami je 850 metrů, šířka 4,5 metru, a to včetně lávky přes rokli v Lahošti, kde končí katastrální území města Plzně a začíná katastr obce Útušice. Délka nosné konstrukce lávky je 39,5 metru. Původně tato konstrukce přemosťovala komunikaci I/27 na Borských polích v Plzni. S výstavbou prodloužení tramvajové trati na Borská pole byla lávka demontována a nahrazena mostem pro tramvaje. Od té doby na své nové místo čekala u polní cesty jen kousek od dálnice D5.

Kolem stezky je vysázeno na 41 listnatých stromů a 33 keřů. Okolní plochy stezky byly osety bylinnou luční směsí.