Nejvyšší zjištěnou populační hustotou raků kamenáčů má rokycanský Rakováček

Zveřejněno v Z regionu
Od - neděle, 20. listopad 2022 12:38
Nejvyšší zjištěnou populační hustotou raků kamenáčů má rokycanský Rakováček Foto: Zdravá krajina PK

Monitoring populace raka kamenáče v Rakovském potoce, který protéká Rokycany, přinesl velmi překvapivé výsledky. Průzkum vedl odborník zabývající se korýši David Fischer.

Průzkum se věnoval toku v konkrétním úseku, který město revitalizovalo v přechozích letech a který dostal název Park U Rakováčku.

„Výsledek předčil očekávání. V úseku povodňového parku se místní populace raka kamenáče zařadila mezi populace s vůbec nejvyšší zjištěnou populační hustotou v ČR. Rak kamenáč je nejen naším nejvzácnějším a nejzranitelnějším druhem raka, ale v ČR se jedná o druh kriticky ohrožený. Kromě specialistů s ním proto nesmí nikdo ani manipulovat,“ upozorňuje mluvčí rokycanské radnice Tereza Maixnerová.

Ve zkoumaném úseku je také hojný výskyt mřenky mramorované a velmi početná a vitální populace zvláště chráněné střevle potoční. Za velmi důležité pokládají odborníci také potvrzení výskytu silně ohroženého motýla modráska bahenního. Našly se i stopy vydry říční, která je také silně ohroženým druhem.