Rokycany díky třídění opět snížily produkci směsného komunálního odpadu

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 27. únor 2024 15:06
Rokycany díky třídění opět snížily produkci směsného komunálního odpadu ilustrační. Foto: město Rokycany

Rokycany díky třídění opět snížily produkci směsného komunálního odpadu. Dva roky tam funguje třídění a svoz odpadu přímo od rodinných domů, tzv. door-to-door systém. Díky tomu se za loňský rok snížila produkce směsného odpadu na osobu téměř na 190 kilogramů, přitom o rok dříve to bylo 203 kilogramů, v roce 2021 přes 231 kilogramů. Meziročně tak loni produkce veškerého komunálního odpadu klesla o 312 tun na necelých 6000 tun. Snížil se také doplatek města na obyvatele na odpadové hospodářství.

„Již dva roky funguje v Rokycanech systém třídění a svozu odpadů z místa jejich vzniku, tzv. door-to-door systém. Pokud se občané bydlící v rodinných domech do systému zapojili, obdrželi zdarma nádoby na papír, plast a bioodpad, jež jsou pravidelně odváženy přímo od domu. Město platí pronájem za nádoby naší svozové společnosti Rumpold – R Rokycany s. r. o. Celkem je v Rokycanech cca 5 000 domácností, z toho přibližně 2 980 domácností již systém door-to-door využívá. Tento systém se nám po dvou letech fungování velmi osvědčil a daří se nám snižovat produkci směsného odpadu,“ vysvětlil místostarosta města Rokycany Jiří Sýkora.

„Ve srovnání s rokem 2022 poklesla v roce 2023 produkce veškerého komunálního odpadu v Rokycanech o více než 300 tun. Největší radost máme z poklesu směsného odpadu (o 88 tun), ale i z ostatních druhů odpadů. Třídění odpadů je samozřejmě v pořádku, ale ještě lepší je snižování množství vyprodukovaných odpadů. Pro to, abychom obyvatelům města ještě více usnadnili třídění běžných odpadů, rozšiřujeme postupně síť kontejnerů na odpad. Jedná se především o kontejnery na kovový a textilní odpad a dále nádoby na jedlé tuky a oleje. Umístění všech kontejnerů si obyvatelé města mohou snadno najít na webových stránkách www.rokycany.cz v sekci odpadové hospodářství,“ uvedl Tomáš Lavička, který má na starosti odpadové hospodářství města Rokycany.

Z komunálního odpadu v Rokycanech putuje na skládku 59,61 procenta, zbylý odpad je využit k dalšímu zpracování. Z produkce komunálního odpadu tvoří směsný odpad 45 procent, 23 procent bioodpad, objemný odpad 11 procent, papír a lepenka 6 procent, plasty 4 procenta, dřevo 2 procenta, kovy 1 procento. Zákon o odpadech přitom ukládá obcím povinnost zajistit od roku 2025 úroveň třídění odpadů v poměru 60 procent využitelných odpadů ku 40 procentům odpadů odstraněných skládkováním.

Za loňský rok se snížil také doplatek města na obyvatele za rok, město doplácelo 526 korun, v roce 2022 to bylo 652 korun. Od roku 2024 došlo také k navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy byl navýšen z částky 780 korun na 900 korun za obyvatele.

Výdaje města na odpadové hospodářství v roce 2023 celkem činily 23,62 milionu korun, rok předtím 20,90 milionu korun. Příjmy vloni činily 16,09 milionu korun, o rok dříve 11,902 milionu korun. Příjmy z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byly v roce 2023 ve výši 12,63 milionu korun.

Zavedení systému door-to-door ve městě je z pohledu odpadového hospodářství cesta správným směrem. Občané mohou i nadále žádat o přidělení nádob ke svým domům, a to buď celou sadu anebo jednotlivé nádoby podle druhu odpadu. Počet těchto nádob je v současnosti u rodinných domů každý měsíc navýšen o přibližně dvě desítky. Celkový počet nádob u domácností byl k 31. prosinci 2023 již 2 980 kusů.

Důvodem, proč město zavedlo systém door-to-door, je fakt, že až 60 % váhy odpadu v černé popelnici tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce a město za ně draze platí. „Se zavedením svozu nádob přímo od rodinných domů souvisí i zrušení některých veřejných stanovišť s kontejnery na plast a papír. Roční náklady na obsluhu jednoho kontejneru jsou kolem 20 tisíc korun a není ekonomické poskytovat tuto službu duplicitně v lokalitách, kde je výhradně zástavba rodinných domů,“ dodal Tomáš Lavička.

Město již dvakrát žádalo o dotace na domácí kompostéry pro obyvatele města. Zájem byl v obou kolech značný. „V rámci předcházení vzniku odpadů se nám v loňském roce podařilo realizovat nákup a distribuci 415 kusů domácích kompostérů. Kompostéry, které po pěti letech přejdou bezúplatně do vlastnictví obyvatel města, má v Rokycanech již téměř 1 000 domácností. Velké rezervy má město ve třídění biologicky rozložitelných odpadů z domácností bytových domů. Od loňského roku přitom mají obyvatelé bytovek také možnost získat uzamykatelnou nádobu na bioodpad, která se vyváží ve stejném režimu jako nádoby na bio v systému door-to-door. Zástupci SVJ nebo bytových družstev mohou o tyto nádoby požádat prostřednictvím online formuláře, který je také na našich webových stránkách,“ řekl Tomáš Lavička.

Náklady jsou zbytečně navyšovány úklidem odpadu odloženého mimo sběrné nádoby. „Jen roční úklid nezákonně soustředěného odpadu kolem sběrných míst a dalších veřejných ploch stojí město cca 680 tisíc korun, které bychom mohli využít mnohem užitečněji. Za obsluhu odpadkových košů, které bohužel často obsahují velké množství skla, PET lahví nebo plechovek, platí město více než jeden milion korun,“ zdůraznil Tomáš Lavička.

Obyvatelé Rokycan mají také možnost bezplatně odevzdat odpad do dvou sběrných dvorů – v Jiráskově ulici v Rokycanech a v Němčičkách (kromě stavebního a demoličního odpadu a pneumatik). Přijímán je objemný odpad, dřevnatý bioodpad, vyřazené elektrospotřebiče, nebezpečné odpady, plasty, papír, sklo atd.