Rokycany postaví novou tělocvičnu a jídelnu pro základní školy v centru města. Návrh pomůže určit architektonická soutěž

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 28. březen 2023 11:20
Rokycany postaví novou tělocvičnu a jídelnu pro základní školy v centru města. Návrh pomůže určit architektonická soutěž Foto: město Rokycany

Výstavbu budovy tělocvičny a jídelny pro základní školy v centru města zhruba za 190 milionů korun plánují Rokycany. Město nyní ve spolupráci s městským architektem vyhlašuje otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž. Tělocvičnu, školní kuchyni a jídelnu budou využívat zejména základní školy T. G. Masaryka a v ulici Míru, odpoledne má objekt sloužit veřejnosti jako komunitní centrum.

Architekotnická soutěž plocha řešeného území„Návrh nové školní budovy do historického centra města považuji za mimořádnou architektonickou výzvu. Definice architektury značného objemu školní tělocvičny v kontextu měřítka okolní zástavby je podle mne složitým a zajímavým úkolem. Jsem velice rád, že vedení města rozhodlo o uspořádání architektonické soutěže, jako o nejvhodnějším způsobu výběru projektanta. Těším se na skvělé návrhy,“ řekl městský architekt Rokycan Štěpán Kubíček.

Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 m2. "Primárně bude areál sloužit pro provoz obou nedalekých základních škol, kdy nám chybí sportovní zázemí pro naše žáky. Dlouhodobě v Rokycanech řešíme nevyhovující a kapacitně nedostatečné prostory pro tělovýchovu. V této lokalitě tělocvičnu řeší město již od devadesátých let. Nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude tělocvična přístupná také sportující veřejnosti, především sokolu a dalším spolkům a kroužkům,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

Odhadované stavební náklady jsou vyčísleny na 190 milionů korun bez DPH. Nová tělocvična a jídelna by mohla stát do roku 2026. "Součástí stavby nové tělocvičny a jídelny je také kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru našeho města, v rámci původní gotické urbanistické struktury, která je vyhlášena městskou památkovou zónou,“ vysvětlil Jiří Sýkora, místostarosta Rokycan.

Poslední den lhůty pro odevzdání návrhů 1. fáze architektonické soutěže je 5. června 2023. Datum odevzdání soutěžních návrhů 2. kole je 11. září 2023.

Území leží přímo v centru města, kde jsou v těsném sousedství tři školské budovy – Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola ulice Míru 64 a Mateřská škola U Saské brány. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí ideální příležitost k vytvoření zklidněného školního „kampusu“ s novostavbou veřejné školské stavby. Funkční náplň nebude omezená pouze na školní program, ale naopak nabídne možnost využití pro širokou veřejnost. Historická budova Sokolovny, která sloužila ke cvičení a sportu veřejnosti, je v havarijním stavu a město plánuje její přestavbu na kulturní stánek bez sportovní funkce.

Plocha určená pro výstavbu nového objektu je součástí areálu ZŠ T. G. Masaryka a přímo na něj navazuje. Zahrada školy je v současné době využívána jako zahrada s venkovním pískovým hřištěm. Rozvojová plocha podél ulice U Saské brány je štěrkem zpevněný pozemek sloužící k parkování osobních vozidel. Oplocený dvůr Základní školy ulice Míru slouží jako nástupní a rekreační prostor přilehlé školy.

Navržené řešení musí respektovat stávající urbanistické souvislosti, především vztah ke stávající stavební struktuře historického jádra města. Navržená stavba by neměla zásadně omezit okolní objekty bytových a rodinných domů, včetně možnosti využití jejich zahrad.