Galerie umění Karlovy Vary otevřela novou expozici! Výstavní projekt oslavuje sedm dekád

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - pondělí, 20. listopad 2023 12:34
Galerie umění Karlovy Vary otevřela novou expozici! Výstavní projekt oslavuje sedm dekád Foto: Galerie umění Karlovy Vary

Před sedmdesáti lety, 22. listopadu 1953, byla v prvním patře rozlehlé budovy na karlovarské Goethově stezce otevřena první stálá expozice českého výtvarného umění a tím začala sedmdesátiletá epocha galerie jako specializovaného muzea výtvarného umění. Pod názvem Krajská galerie v Karlových Varech vznikla ovšem už k 1. lednu 1953 usnesením Krajského národního výboru z května předchozího roku, čímž se přidala k sedmi již existujícím obdobně zaměřeným sbírkotvorným institucím v Čechách a na Moravě.

V první výstavní dekádě galerie převažovala jména klasiků české výtvarné kultury a podoba prezentací byla zatížena nelehkou atmosférou ideových a společenských souvislostí. Mírné ideologické uvolnění tehdejšího Československa se projevilo až počátkem šedesátých let, kdy ve výstavním programu doplnily české klasiky výstavy současných i mladých autorů. Třetí výstavní dekádu galerie zásadně poznamenala tzv. normalizace společnosti, pod jejíž tíhou degradoval svobodně se rozvíjející kulturní život na platformu povinných výstav s ideologickým podbarvením či s mírovou rétorikou. Obdobně se profilovala výstavní dramaturgie galerie i v osmdesátých létech, přesto se podařilo realizovat několik významných a ojedinělých projektů.

Zásadní obrat nastal po listopadu 1989 v celé společnosti a také výstavní program karlovarské galerie začal intenzivně dohánět to, co se dosud nemohlo představit. Během páté dekády splatila galerie výstavní i akviziční dluh vůči skutečným protagonistům progresivní české kultury. Galerijní činnost však výrazně ovlivnily složité peripetie v ekonomické situaci instituce i hledání nové orientace a vůbec smyslu existence muzea specializovaného na výtvarné umění. To se částečně podařilo vyřešit až v průběhu šestého desetiletí. Během poslední sedmé dekády se galerie prezentovala bohatě strukturovanou dramaturgií výstav, jejíž rozmanitost je záměrná. Odborný tým galerie vychází totiž z přesvědčení, že regionální galerie se nemá profilovat jedním vymezeným směrem, ale má za úkol vyhledávat kvalitu v širokém okruhu uměleckých projevů. Realizované výstavy jsou totiž základem akviziční činnosti a z takto vzniklých sbírek je vytvořena i nová expozice. Jak kvalitní umění se dařilo získávat předchozím generacím i současným galerijním odborníkům, podává zprávu i nově otevíraná výstava. Za pořadatele si dovolím věřit, že svědectví o bohatých sbírkách je přesvědčivé a bude přitažlivé pro široký okruh uměnímilovných zájemců.

Výstavní projekt byl finančně podpořen Karlovarským krajem a koná se pod záštitou Mgr. Martina Baxy, ministra kultury ČR a Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje.

SEDM DEKÁD Galerie umění Karlovy Vary (1953 – 2023)

/ nová stálá expozice děl ze sbírek galerie /

 • Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • Místo konání: Galerie umění, Goethova stezka 6, Karlovy Vary
 • Termín: od 24. listopadu 2023, slavnostní vernisáž 23. 11. 2023 v 17 hodin
 • Autoři výstavy: Božena Vachudová a Jan Samec
 • Kurátorky výstavy: Lenka Tóthová a Hana Jásková
 • Produkce: Hana Jásková, tel. 734 682 520, jaskova@galeriekvary.cz
 • Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 - 17.00 hodin
 • Vstupné: 60 / 30 Kč
 • Doprovodné akce:
  • Slavnostní koncert z děl L. Janáčka, O. Messiaena, M. Kopelenta a M. Smolky
  • 23. 11. 2023 v 19 hodin, Jiří Bárta - violoncello, Terezie Fialová - klavír

PR

Fotogalerie