Školka na Skvrňanech dostane teplejší kabát a čepici ze zelené střechy

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 5. květen 2023 17:46
Školka na Skvrňanech dostane teplejší kabát a čepici ze zelené střechy Foto: ÚMO Plzeň 3

Více tepla za méně peněz získá 63. mateřská škola v Lábkově ulici na Skvrňanech. A to díky nové tepelné izolaci i výměně oken a dveří. Hotovo by mělo být nejpozději v říjnu letošního roku. Rekonstrukce vyjde třetí městský obvod zhruba na 23 914 000 korun bez DPH. Z toho přibližně šest a půl milionu půjde z dotace. 

„Nové teplené izolace dostanou všechny budovy školky s výjimkou částí pavilonů A a B, kde se nacházejí třídy. Ty již novou zateplenou stěnu, která odpovídá požadovaným tepelně technickým vlastnostem, mají, “ uvádí první místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

Spojovací chodby čeká demontáž všech stěnových dílců včetně výplní otvorů, demontáž střechy a nosné ocelové konstrukce. Nové chodby budou založené na základových pasech, stěny budou vyzděné z pórobetonu a zateplené. Chybět nesmí nová okna a dveře s izolačními dvojskly. „Školka se bude moci po rekonstrukci pochlubit zelenou střechou. Kromě toho, že dokáže výborně regulovat teplotu, zadrží v létě více než 70 procent všech srážek. V zimě je to přibližně 40 %. Rozsáhlé plochy pokryté širokou škálou vegetace navíc poskytují domov mikroorganizmům, bezobratlým, drobnému hmyzu a ptákům,“ vysvětluje Pavel Šrámek s tím, že při rekonstrukci se počítá také s venkovními žaluziemi, s opravou stávajících slaboproudých rozvodů a terénními úpravami.

Ve školce je také mimo jiné navržené rovnotlaké nucené větrání pomocí soustavy vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. Systém bude regulovaný podle množství CO2 v místnostech. Budova mateřinky by podle zpracovaného energetického posouzení měla po rekonstrukci uspořit 155,14 MWh ročně.

„Postupně se snažíme zateplovat všechny školky v našem obvodě a tím snižovat náklady na energie a zároveň zvyšovat komfort dětí i zaměstnanců mateřinek,“ říká starosta třetího městského obvodu David Procházka.