Společnost Egomotion využívá elektromobil

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 20. listopad 2023 14:55

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  pořídila firma Egomotion s.r.o. osobní vůz značky Tesla Model 3. Díky tomuto titulu významně ušetřila, protože dotace činila značnou část z uznatelných nákladů, což v tomto případě byl rozdíl mezi cenou obdobného automobilu stejné třídy se spalovacím motorem a tímto typem elektromobilu.;

"Koupě elektromobilu bylo pro naši společnost skvělé rozhodnutí nejen tím, že je to odpovědné rozhodnutí vůči přírodě, což je pro naši společnost zásadní, ale zároveň jsme významně ušetřili náklady na servis, garanční prohlídky a v neposlední řadě pak na parkování, protože jak v Plzni, tak v Praze parkujeme zdarma, což je jistě velká výhoda. Elektromobil využívám převážně pro obchodní jednání, a protože jedním z poslání naší firmy je propagovat cyklistiku, naprosto přesně tento bezemisní způsob dopravy zapadá do naší strategie šetrnosti k životnímu prostředí," uvedl majitel Jan Sklenář.

pastedgraphic  1 XL

Název programu:

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Pořízení elektromobilu pro společnost Egomotion II - CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019862
Jméno žadatele: Egomotion s.r.o.
Termín realizace: 22. 7. 2020 – 7.9.2020
Způsobilé výdaje: 1 225 703,00 Kč
Dotace:  367 710,90 Kč

popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení nového elektromobilu, s jehož pomocí bude zajišťován provoz a chod společnosti Egomotion, s.r.o. V rámci projektu byl zakoupen nový elektromobil pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti Egomotion, s.r.o., který napomůže ke snížení ekonomické náročnosti provozu společnosti. 

závěry a výsledky: V rámci projektu byl zakoupen nový elektromobil pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti Egomotion, s.r.o., který napomůže ke snížení ekonomické náročnosti provozu společnosti. Díky realizaci projektu došlo zejména ke snížení nákladů na provoz vozového parku a současně také snížení vlivu na životní prostředí.

small 2

PR