Sportovní kluby v Plzni si rozdělí 3,5 milionů korun

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 1. červenec 2024 11:06
Sportovní kluby v Plzni si rozdělí 3,5 milionů korun ilustrační. Foto: P. Bauer

Zastupitelé města Plzně schválili přidělit dotace z programu Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2024 - II celkem 19 plzeňským klubům. Cílem tohoto dotačního programu je finanční podpora konkrétních sportovních organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti, avšak svými aktivitami zajišťují kvalitní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

„Mezi 19 klubů nyní rozdělíme celkem 3,465 milionů korun. Výše podpory jednotlivých organizací se pohybuje od 90 do 400 tisíc korun. Dotace je neinvestiční a je určena na zajištění pravidelné činnosti klubů, tedy třeba na pravidelné tréninky dětí a mládeže, či na dopravu na různé soutěže,“ připomněl radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek.

Mezi kluby, které dotaci získají, patří například SK Petřín Plzeň (400 tisíc korun), Nadační fond Pozemního hokeje Plzeň-Litice (350 tisíc korun), Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Koterov (135 tisíc korun), Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny (140 tisíc korun), Klub vodních sportů (200 tisíc korun), či TJ Sokol Červený Hrádek (180 tisíc korun) a další.