Střední škola logistická v Dalovicích uspořádala projektový týden

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 4. duben 2024 15:23
Střední škola logistická v Dalovicích uspořádala projektový týden Photo: Střední škola logistická Dalovice

Projektový týden na Střední škole logistické v Dalovicích v roce 2024 přinesl žákům bohatý program, který byl plný praktických zkušeností a nových poznatků. Během týdne se uskutečnilo více než 30 akcí, jež propojily teoretické znalosti z logistiky, dopravy, finančnictví a cestovního ruchu s reálnou praxí. Starší žáci sdíleli své zkušenosti s maturitními pracemi, účastí na soutěžních veletrzích a projektech. Firmy a dobrovolníci spolupracující se školou představili své aktivity prostřednictvím přednášek a workshopů. Žáci se zúčastnili vzdělávacích exkurzí a soutěží. Nedílnou součástí byla certifikace žáků třetích ročníků za jejich osobní rozvoj v rámci dopravy a spojů.

Paralelní akcí byl Global Money Week 2024, kde se žáci zaměřili na rozvoj finanční gramotnosti pod heslem „Chraňte své peníze, zajistěte svou budoucnost“. Toto téma zdůraznilo význam bezpečného nakládání s financemi. Přednášející z praxe upozornili na odpovědný a informovaný přístup k osobním financím a na rizika spojená s finančními podvody a online nakupováním. Diskutovalo se i o ochraně osobních údajů a riziku krádeže identity. Absolventi školy přiblížili žákům realitu pracovního života a význam vzdělání pro jejich budoucí kariéru. Praktické workshopy na téma sestavení životopisu a přípravy na pracovní pohovor byly pro žáky velmi prospěšné. V závěru týdne si žáci zahráli simulační hru „Finanční svoboda“ a věnovali se koučinku, aby si zajistili kvalitní život a osobní pohodu.

Projektový týden v roce 2024 se nenesl jen ve znamení získávání nových znalostí, ale zabýval se také rozvojem dovedností potřebných pro úspěch v dynamicky se měnícím světě. Díky spolupráci s předními firmami a institucemi se podařilo vytvořit inspirativní prostředí pro všechny účastníky a položit základy pro jejich budoucí kariéru.