Zobrazení položek podle značky: Město Plzeň

Potřebujete web, který funguje a vydělává? 

Společnost Agionet se už přes dvacet let věnuje grafice, vývoji aplikací, multimediálních prezentací a webdesignu. Její hlavní doménou je tvorba webových stránek prezentačních a specializovaných, kde je potřeba programování. Ke svým klientům přistupuje zcela individuálně. Často je zapojuje do celého procesu přípravy, zájemce navíc zasvětí i do tajů tvorby jejich vlastního webu. Vznikají tak weby, které jsou úspěšné a dělají zadavatelům radost.

Plzeňská radnice připravuje výstavbu dalších bytů

Z přebytku hospodaření z loňského roku uvolnila plzeňská radnice 160 milionů korun na bytovou výstavbu a rekonstrukci domů. Díky tomu vzniknou na území západočeské metropole desítky nájemních bytů pro mladé rodiny, seniory nebo pro lidi s hendikepem.

Web s rezervačním systémem snadno a rychle!

Provozujete služby, kde se zákazníci objednávají na konkrétní čas, nebo si rezervují vaši službu, prostor, přístroj či materiál? Stále ještě zapisujete rezervace do Excel tabulky nebo papírového kalendáře, kde škrtáte a přepisujete? Rádi byste celý proces včetně platby co nejvíce automatizovali? Máme pro vás elegantní řešení. Společnost Agionet dodává rezervační systémy online pro nejrůznější odvětví, masáže, služby, sport, kurzy, zápůjčky, ubytování, objednání klientů online přes webové stránky.

Profesionální hasiči v Plzni mají novou techniku

Chemické obleky, detekční techniku, kompresor na plnění tlakových lahví, zásahové obleky se systémem aktivní ochrany hasiče, ale také vylepšení vozidla o nový žebřík, s nímž se dostanou až do výšky nad 40 metrů. To vše pořídil Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje díky příspěvku plzeňské radnice.

Plzeňská radnice rozdělí čtyři miliony na desítky sportovních akcí

Desítky sportovních akcí na svém území podpoří plzeňská radnice. Pro organizátory má připraveny celkem čtyři miliony korun. O rozdělení prvních 750 tisíc korun pro 23 subjektů už rozhodli radní a zastupitelé. Peníze jdou z dotačního programu nazvaného Podpora sportovních akcí na území města Plzně pro rok 2023. Podpořeny tak budou akce jako například cyklomaraton, Souboj Titánů, mezinárodní hokejový turnaj U-14, mezistátní utkání ve vrzích a hodech, terénní kvadriatlon Pilsenman, Euro Grand Prix v karate pro mládež, billiardový turnaj a další.

Plzeňští zastupitelé schválili novou koncepci řízení městské policie pro příští čtyři roky

Novou Koncepci řízení Městské policie Plzeň pro období let 2023-2026 schválilo na svém jednání plzeňské zastupitelstvo. Dokument stanovuje cíle, postupy a činnosti jak ve střednědobém a dlouhodobém výhledu reagovat na negativní jevy na území Plzně.

Plzeň rozdělí z loňského přebytku stovky milionů, dá je na investiční akce i menší projekty

Z přebytku hospodaření za rok a 2022 a dalších volných zdrojů rozpočtu rozdělí plzeňská radnice stovky milionů korun na velké investiční akce i menší projekty. Souhrnné rozpočtové opatření, jímž se peníze uvolní, schválili zastupitelé. Finanční prostředky tak půjdu například na vestavbu bytů do objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku, rekonstrukci bývalé konzervatoře na Habrmannově náměstí, stavbu nové ubikace pro guerézy a kočkodany v zoo, rekonstrukci sportoviště a výstavbu zázemí pozemního hokeje, rekonstrukci šaten v Luční ulici, doplnění zázemí v areálu Prokopávky, na první plzeňskou ferratu u Třemošenského rybníka i boulderingovou stěnu v Bolevci, na kluziště, na přípravu přístaveb základních škol a školek, na nové vybavení městské policie, na opravu Folmavské ulice a další.

„Celkově bylo rozděleno téměř 1,3 miliardy korun, z toho 587 milionů použijeme na posílení rozpočtu investičních projektů a dalších výdajů v letošním roce, 668 milionů pak účelově blokujeme v našem fondu rezerv a rozvoje na financování projektů v letech 2024 až 2026. Největší část z peněz pro letošek dáváme do posílení investiční výstavby, nicméně v plánu jsou i menší projekty z různých oblastí. Mně osobně například jako velkému fanouškovi naší zoo dělá radost projekt na nové zázemí pro primáty afrického pralesa. Současná dřevěná ubikace pro guerézy a kočkodany je v havarijním stavu, hrozí její zřícení. Nosná konstrukce je napadena hnilobou a teplené izolace jsou poškozeny. Díky uvolnění částky 29,8 milionu korun zoo vybuduje zcela nový pavilon,“ řekl primátor Roman Zarzycký. 

Co se týká posílení investiční výstavby města, tam mimo jiné Plzeň přispěje na finanční zajištění akcí, jako jsou: kompletní úprava okružní křižovatky u Makra v oblasti Domažlické a Folmavské ulice (celková alokace je 80 milionů Kč), výstavba parkovacího domu Světovar s celkovou alokací 350 milionů korun, zateplení bytových domů na adrese Spojovací 3, 5, 7, 9 (10,5 mil. Kč), vestavba bytů do objektu bývalého KD v Červeném Hrádku, kde pro seniory vznikne 18 malometrážních bytů 1 + kk o podlahové ploše 30 až 45 m2 a komunitní místnost pro sociální službu (celková alokace 57,0 mil. Kč) a revitalizace domů na adrese Tylova 51 a 53 (celková alokace 68 mil. Kč).

„Těší mě i řada projektů, jimiž doplníme chybějící sportovní infrastrukturu. Například ve Sportovním areálu Prokopávka vystavíme novou dvoupodlažní budovu se zázemím šaten a sociálním zařízením včetně občerstvení pro beachvolejbalové kurty, které jsme dokončili začátkem letošního roku. Celkové náklady jsou vyčísleny na 36 milionů korun, letos uvolníme polovinu,“ doplnil primátor. Vylepšení se dočká také sportovní areál v Luční ulici, zrekonstruováno tam bude zázemí objektu šaten, které jsou v původním a nyní již nevyhovujícím stavu, celkový požadavek na rozpočet města je 50 milionů korun, letos bude uvolněno 15 milionů korun. Významná bude i rekonstrukce sportoviště a výstavba zázemí pro pozemní hokej při 4. základní škole. „V současné době je hřiště vzhledem ke svému stavu mimo provoz jak pro sportovní aktivity školy, tak klubu pozemního hokeje. Hřiště dostane novou plochu, osvětlení i zavlažování, ochranné sítě i střídačky. Z rozpočtu uvolníme 50 milionů korun,“ doplnil primátor. Plzeň se může těšit i na úplnou novinku, kdy město poskytne finance prvnímu městskému obvodu na realizaci projektu boulderingové stěny u současného Pump Tracku Bolevec u končené zastávky tramvaje č. 1 a na ferratu, jež vznikne na pískovci u Třemošenského rybníka. Podpořen bude i projekt druhého městského obvodu na zajištění kluziště v zimě v prostorách areálu Škoda sport park.

Pro oblast školství Plzeň zajistí blokaci prostředků na výstavbu mateřské školy v Újezdě ve výši 40 milionů korun, částkou šest milionů korun posílí rozpočet akce 11. ZŠ – přístavbu technologických učeben, dofinancuje projektovou přípravu přístaveb a nástaveb u 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 21. ZŠ a 22. ZŠ (uvolněna částka 20 mil. Kč).

Ve schváleném návrhu jsou z dalších oblastí zapracovány například prostředky na navýšení platů strážníků o 10 procent, které má pomoci stabilizovat personální situaci u Městské policie Plzeň. Nakoupeny budou také balistické vesty a helmy pro prvosledové hlídky strážníků, stejně tak například protiúderové helmy a další. Blokovány budou i peníze na akci nové budovy úřadu čtvrtého městského obvodu a další.

Přebytek hospodaření města za rok 2022 činil téměř 745 mil. Kč., z toho 567 mil. Kč tvořil přebytek magistrátu a 178 mil. Kč představuje úhrn přebytků městských obvodů. U magistrátu  byl  přebytek ovlivněn zejména zlepšenými příjmy z cizích daní (+359 milionů Kč), z místních poplatků (+4,7 mil. Kč), příjmy ze sankčních plateb (+11,5 mil. Kč), z vlastní činnosti (+26,8 mil. Kč), z pronájmu majetku (+20,8 mil. Kč), příjmy z úroků (+ 23,6 mil. Kč), ostatních nedaňových příjmů (+25,6 mil. Kč), z kapitálových příjmů z prodejů majetku (+ 14,9 mil. Kč), dále pak také úsporami výdajů, kdy v oblasti běžných výdajů byla úspora 64,9 mil. Kč, u výdajové položky DPH 13,8 mil. Kč a u stavebních investic 5,6 mil. Kč.

Blíží se plánovaná rekonstrukce Písecké ulice!

S určitými opatření a objízdnou trasou musí počítat motoristé i cestující MHD, kteří vyrazí na nákupy do obchodního centra Olympia Plzeň. Od 9. května až do konce srpna potrvá celoplošná oprava Písecké ulice, která se nachází v bezprostřední blízkosti obchodního centra.

Plzeň dostane dotaci tři miliony od ministerstva vnitra

Plzeňská radnice byla úspěšná se svým projektem na podporu integrace držitelů dočasné ochrany. Díky dotaci z Ministerstva vnitra ČR bude moci pořádat jazykové kurzy pro cizince a jejich děti či integrační setkání, ale také třeba rozšířit poskytování právních služeb pro cizince nebo připravit výukové materiály pro pedagogy, kteří s dětmi cizinců pracují.

Plzeňské oázy klidu plné zeleně se znovu otevřou veřejnosti

Každou první středu v měsíci mohou od dnešního dne návštěvníci relaxovat dvouhektarovou Luftovu zahradu na pravém břehu Radbuzy u Tyršova mostu v Plzni-Doudlevcích a nově i hřbitov u kostela Všech svatých na Roudné.

Vedení Plzně se připojí ke květnové výzvě. Do práce bude jezdit na kole

Ke květnové celostátní výzvě Do práce na kole, jejímž cílem je poukázat na důležitost městské cyklistiky, ale i životního stylu, a veřejného prostoru, se letos aktivně připojuje také vedení města Plzně. Do akce, jež se koná od 1. do 31. května, se z vedení města přihlásili a vytvořili tým náměstkyně primátora Lucie Kantorová, náměstci Pavel Bosák a Aleš Tolar a radní města Světlana Budková a Tomáš Morávek. Magistrát letos poprvé prostřednictvím odboru sportu přispívá na účast i svým zaměstnancům a motivuje je tak k dojíždění do práce na kole.

Kam má směřovat Městská policie v Plzni? Radní schválili koncepci na další tři roky

Navýšit personální stav o nové strážníky, výrazně zvýšit viditelnost v ulicích města, především v problémových lokalitách a problémových časech, ale i třeba také rekonstrukce nevyhovujících obvodních služeben. Všechny tyto cíle obsahuje Koncepce řízení Městské policie Plzeň pro období let 2023 - 2026, kterou na svém jednání odsouhlasili radní města. Dokument ještě budou 4. května 2023 schvalovat zastupitelé.

Legendární tabák na náměstí nahradí "kafe do ruky"

Více než sto let se v malém obchůdku na náměstí Republiky v Plzni prodávaly noviny. Nezájem lidí ale nakonec donutil provozovatele trafiku uzavřít a město tak hledalo jiného nájemce. Nově si tam Plzeňané budou chodit pro kávu, zákusky a rychlé občerstvení.

Jak se Vám v Plzni žije? Průzkum radnice jde do finiše

Již více než 1 600 Plzeňanů se zapojilo do průzkumu, který začátkem měsíce spustilo město Plzeň. Své názory mohou prostřednictvím dotazníku občané sdělit ještě do neděle 30. dubna. Radnici mimo jiné zajímá, jak se občanům v západočeské metropoli žije, zda jsou spokojeni s kvalitou životního prostředí či městskou hromadnou dopravou, ale i s nabídkou kulturního vyžití.

Plzeň jako New York, Paříž či Dublin. Západočeská metropole má svůj Poesiomat

Kovová roura připomínající periskop ponorky nebo výdech z metra. Přesně tak vypadá Poesiomat, který je nově umístěný v Mlýnské strouze. Ručně ovládaný jukebox na básně, který bude možné uvést do provozu za každého počasí, po celý rok, a nabídne dvacet skladeb spojených s Plzní. Spolu s básněmi nabídne také písně a vyprávění plzeňských rodáků či autentické zvuky.

Plzeňská radnice dá na volnočasové aktivity dětí a mladých 1,9 milionu korun, podpoří desítky projektů

Desítky projektů na volnočasové aktivity dětí a mládeže za 1,9 milionů korun podpoří město Plzeň. Část z prostředků už schválila Rada města Plzně, podporu 64 žadatelům ve výši 1,27 milionu korun musí ještě schválit zastupitelé. Peníze jsou určeny na podporu dětských zájmových kroužků, mimoškolních akcí, aktivit dětí ve volném čase a podobně, slouží jako prevence rizikového chování.