Home Tagy Články označené "workshop"

workshop

Studenti i akademici se mohou až do poloviny února vyjádřit, která místa vnímají pozitivně a která naopak jako problémová, a přispět tak k tomu, aby se areál ZČU stal přívětivějším místem. K získaným informacím přibydou na jaře výsledky navazujícího dotazníkového šetření a workshopů se studenty a zaměstnanci univerzity. Souhrnný výstup poslouží jako podklad pro vznik nové územní studie kampusu Západočeské univerzity.

„Studenti a akademici tráví v areálu univerzity převážnou část dne a vlastně její prostředí a atmosféru spoluvytvářejí tím, kde se scházejí nebo jakých možností využívají pro trávení času mimo výuku. Považuji za logické, aby dostali prostor pro vyjádření názoru,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Na průzkum pomocí pocitové mapy bude na jaře příštího roku navazovat další šetření pomocí elektronického dotazníku a následně proběhnou workshopy pro studenty a zaměstnance, kde budou přítomni také odborníci a architekti ze spolku k světu., který se na projektu podílí, a zástupci vedení Západočeské univerzity. Hlavním smyslem všech aktivit je vytvořit podklad pro kvalitní zadání soutěže na zpracování územní studie areálu ZČU na Borských polích, která bude základem pro plánování rozvoje kampusu na dalších 15 – 20 let.

Norská města Bergen a Oslo, které jsou na světové špičce v inovacích a zelených řešeních, jejich firmy, výzkumníci a instituce představí v úterý 28. listopadu v Plzni svoje smart projekty, tedy chytré mobility. Plzeň, jež také patří k průkopníkům projektu Smart City v České republice a zavádí řadu projektů pod hlavičkou Smart City Plzeň, například ukáže, jak se chce stát evropským příkladem  bezpečné, efektivní a ekologické dopravy.

“Hlavním cílem workshopu je přenos dobré praxe v rozvoji a implementaci inteligentních řešení využitelných zejména v oblasti městské dopravy,” řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Západočeská metropole se pochlubí republikově velmi úspěšným projektem Plzeňské karty, která funguje také jako elektronická peněženka. Slouží pro městskou i regionální hromadnou dopravu, služby i na kulturní programy a nedávno ji propojila i s kartovým systémem Českých drah, největším českým železničním dopravcem. Plzeň dále představí dispečink dopravy v městské firmě, který má online přehled o veškerých vozidlech veřejné dopravy v regionu. Ukáže některé výstupy svých odborníků a partnerů z oblasti využití dronů (malých bezpilotních letounů), v níž je na evropské špičce. Příkladem je letecká inspekce mostů, tedy měření spár. Inovativní v České republice je také veřejná online mapa dopravních intenzit ve městě, podle níž si mohou lidé mířící do Plzně zvolit formu dopravy nebo směr příjezdu. Město intenzivně cílí i na elektromobilitu a podporuje ji.

Město Bergen ukáže mimo jiné zelená řešení a inovace, která předvede jeho ředitelka oddělení pro klimatické změny, dále městskou hromadnou dopravu s nulovými emisemi a projekty ke snižování podílu oxidu uhličitého v celém bergenském regionu. Norská metropole Oslo je městem s nejrychleji rostoucím podílem sdílených automobilů v Evropě. Kromě tohoto projektu odprezentuje také udržitelný trh s elektromobily a jejich budoucnost.

Veškeré přednášky i diskuze budou v českém a anglickém jazyce s tlumočníky. Vstup je po předchozí registraci zdarma. Akce začíná v 9:30 v konferenčním sále Centra robotiky v areálu DEPO2015 a končí v 15:30.

Desítky akcí cílených na nejproblematičtější plzeňské lokality, tedy na Americkou ulici a průmyslovou zónu Borská pole, realizovali od začátku roku plzeňští policisté. Například jen v Americké ulici jich od ledna do září provedli 81, akce trvaly 648 hodin, nasazeno do nich bylo 810 policistů, kteří odsloužili celkem 6480 hodin. Nejen tyto údaje zazněly na mezinárodním semináři věnovaném bezpečnosti ve městech v souvislosti s rozvojem průmyslových zón. Workshop se konal v budově Městského ředitelství policie Plzeň a účastnili se jej čeští i bavorští policisté, zástupci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a další hosté. Seminář zahájil ministr vnitra České republiky Milan Chovanec.

„Plzeňský kraj je jedním z nejzatíženějších krajů v rámci celé České republiky, co se týká problematiky bezpečnosti průmyslových zón a agenturního zaměstnávání,“ řekl primátor. Aktuálně je na území města Plzně hlášeno téměř 15 tisíc cizinců, nejvíce z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. V souvislosti s cizinci klesá podle policie pocit bezpečí ze strany obyvatel Plzně, zvyšuje se protiprávní jednání páchané v centru města a na Borských polích, stejně tak i na ubytovnách a roste také počet lidí bez domova.

„Podle analýzy z roku 2014 bylo na území města Plzně kolem 250 lidí bez domova, v současné době je jich podle našich odhadů kolem 800. Souvisí to právě s agenturním zaměstnáváním a dovozem pracovníků, kteří nenajdou uplatnění na trhu práce a následně nám končí na ulici,“ vysvětlil primátor. Ten je rád, že ministr vnitra zřídil pracovní skupinu, která se dané problematice věnuje v celostátním měřítku. „Ani to jinak nejde, neboť města a obce v rámci České republiky mají pouze omezené možnosti. Jedině spoluprací státu, kraje a města či obce je možné čelit daným tlakům,“ dodal Martin Zrzavecký.

Právě Plzeň je městem, které iniciovalo vznik pracovní skupiny, stejně tak připomínkovalo stávající legislativu a navrhlo i možné úpravy připravované legislativy. Západočeská metropole se snaží problémy spojené s agenturami a cizinci intenzivně řešit, realizuje preventivní kampaně, posiluje činnost městské policie i kamerový systém v problémových lokalitách, jednala se zástupci obchodních center a další. Do akcí na území města se zapojují různé složky včetně státní policie, probíhají velké kontroly ubytoven, kontroly spojů MHD jedoucích například právě na Borská pole a další.

Centrum robotiky v Plzni v Cukrovarské ulici připravilo na sobotu 21. října mimořádné workshopy pro děti. Budou se zde konat od 10:00 do 16:30. Organizátoři se tak již potřetí připojují ke kampani Evropský týden programování (Europe  Codeweek), který se letos v celé Evropě koná v období od 7. do 22. října. Jeho cílem je rozšířit povědomí o programování mezi žáky, studenty, učitele i širokou veřejnost.

V plzeňském centru jsou pro nejmenší děti připraveny workshopy s názvem Robotika pro nejmenší, Lego WeDo pro nejmenší nebo Hodina kódování s Annou a Elzou. Starší účastníci si budou moci vytvořit vlastní hru, zapojí a naprogramují si elektrický obvod pomocí Arduina a vyzkouší možnosti robota mBota.

Další workshopy nabídnou roboty Ozobot, které je možné programovat blokově v přívětivém pracovním prostředí, ale také za pomoci barevných kódů nebo BBC micro:bit, díky němu si účastníci workshopu mohou vytvořit elektronickou hrací kostku. Dalším tématem bude i kódování tajných zpráv bez počítače s telegrafem.

Plzeň Design Week 2017 chce veřejnosti představit současnou tvorbu designerů a tvůrců z kreativního odvětví, kvalitní designové produkty od českých autorů i zahraničních designerů. Vedle expozic předních českých studií a mladých designerů z Plzně i příhraničního Bavorska nabídne po celý týden osobní setkání s tvůrci spolu s možností sledovat je přímo při práci. To z přehlídky Plzeň Design Week 2017 vytvoří jedinečnou událost.

Letošní ročník se koná v polovině listopadu, již nyní se ale hledají partneři a vystavovatelé, kteří dostanou možnost představit svou tvorbu nebo uspořádat workshop pro návštěvníky plzeňského designového týdne. Zájemci o vystavování se mohou hlásit do 30. září na webu www.plzendesign.cz. Příležitost dostanou především autoři originálních výrobků, módy, šperků, porcelánu, nábytku, svítidel,  bytových doplňků, hraček a nejrůznějších designových předmětů.

Během pracovního týdne 13. – 16. 11. budou pro veřejnost zdarma v různých lokacích v centru Plzně pořádány tvůrčí workshopy, přednášky, prezentace a diskuse s designery. Lidé tak dostanou šanci přihlížet procesu vzniku a i se sami zapojit. Samotná prodejní přehlídka pak bude probíhat od pátku do neděle 17. – 19. 11. 2017  v DEPO2015.  Kapacitně hodlá obsáhnout zhruba 60 expozic a stánků různých designerů a značek.

V rámci festivalu Stříbření bude v sobotu  29. 7. 2017 ve Stříbře na Tachovsku slavnostně zahájen multižánrový festival Stříbření, který potrvá až do 5. srpna. Týdenní program zahrnuje koncerty, výstavy pod širým nebem, workshopy pro děti, filmové lahůdky v kině Slavia a mnohé další aktivity.

Zahájení festivalu proběhne v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie a v přilehlých venkovních prostorách, kde se bude konat úvodní koncert. Nejdříve v tomto kostele vystoupí v 18 hodin jazzová kapela Exkurze, ve 20 hodin tamtéž se představí    Marhias „Lemmy“ Keiner – Unplugged rocková klasika. Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie pod Smutečním vrchem poblíž řeky je nejstarší stříbrskou církevní stavbou. Její původ bezprostředně souvisel s hornickou osadou, předcházející v historii zdejšího osídlení vzniku vlastního města Stříbra.

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře

V tuto sobotu se také uskuteční výstava obrazů nezávislého umělce Martinique Le Dutch v hasičárně, výstava fotografií fotoklubu Vohenstrauss – kostel Nanebevzetí Panny Marie a U Poledníku.  V poslední den tohoto multifunkčního festivalu Stříbření, který je naplánován na  5. srpna  2017, se ve 14 hodin bude U Poledníku konat pohybový workshop „Zongléros“, dále výtvarná dílna Hobby Gemini a od 16 hodin je připravena zahrát kapela Maťáci.

 Informační středisko a Středisko environmentální výchovy Kašperské Hory pořádá v pondělí 24. 7. 2017 workshop na téma „Ruční výroba skleněných korálků    (PATEŘÍKŮ) na sklářském kahanu“. Začátek je ve 13 hodin, dílna potrvá přibližně čtyři hodiny.

Návštěvníci se seznámí s historií pateříků a s tím, jak se vyrábějí vinuté perly. Poznají tak jedinečný výrobek Šumavy – originální produkt místního obyvatelstva. Zároveň si poslechnou z úst přednášející Jany Wudy mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a mohou se podívat   na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak také pokusí o výrobu svého zářivého skleněného pokladu.

Šumavský pateřík je korálek na výrobu růženců v jeho tradiční i aktuální podobě. Pateřík se nazývá proto, že slova modlitby začínají Pater noster – Otče náš. Dodnes se dají kolem starých šumavských hutí a v potocích, které z nich vytékají, najít úlomky skla nebo také při troše štěstí dokonce celé korálky.

Největší prázdninová akce na Městské plovárně v Plzni se blíží. Již počtvrté se letos můžete těšit na Plovárenské dny plné hudby, workshopů a divadla, tentokrát doplněné výstavou o historii plzeňských plováren. Zúčastněte se bubenického nebo herního workshopu, zatančete si na rytmy hudebních skupin různých žánrů, projeďte se na lodičkách nebo si jen tak prázdninově odpočiňte u řeky Radbuzy.

Plovárenské dny v pátek 21. července po páté hodině uvodí bubenický workshop. Na něj hned v 18.00 naváže vernisáž druhé části výstavy „Slunce Voda Vzduch“, jejíž první část mohou diváci vidět od 14. července v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Výstavu na Plovárně naleznete v pavilonu „2×10 a zdar“ od architektů H3T, který je zde instalován v rámci Landscape festivalu Plzeň 2017. V podvečer rozproudí plovárenskou atmosféru balkánská dechovka z Plzně v podání Los Gádžos, na které naváže legendární kapela Démophobia s písněmi inspirovanými pověstmi a legendami z Plzně i okolí. Večer bude pokračovat neformálním posezením u ohně a společnou zpívanou. Každý si může přinést svůj hudební nástroj a přidat se k hraní nebo si jen tak zazpívat.

Sobotní část zahájí program pro nejmenší – Pohádky z klubíčka v podání souboru Divadýlko Kuba. Poté bude následovat série rozmanitých workshopů – vázání uzlů, origami, francouzské hry, intuitivní kresba… Kdo si nevybere z široké nabídky odpoledních kurzů, bude si moci vyzkoušet jízdu na dračích lodích. Pomyslnou tečkou bude koncert kapely Ponožky pana Semtamťuka, která je těžko zařaditelnou směsicí jazzu, folku, šramlu, world music a rocku v jedinečném hudebním balení. Na koncert naváže plovárenská afterparty s reprodukovanou hudbou nejrůznějších stylů a žánrů.

pátek 21. 7.
17:00 – slavnostní zahájení Plovárenských dnů
17:15 – bubenický workshop pro malé, větší i dospělé děti
18:00 – vernisáž 2. části výstavy Slunce Voda Vzduch
18:30 – Los Gádžos – balkánská dechovka z Plzně
20:00 – Démophobia – plzeňská legenda o plzeňských legendách

sobota 22. 7.
15:00 – divadlo Pohádky z klubíčka
16:00 – workshopy – intuitivní kresba, vázání uzlů, origami, deskové i francouzské hry…
16:30 – dračí lodě – ukázka lodí s možností vyzkoušet si pádlování
18:30 – Ponožky pana Semtamťuka – alternativní folk z Berouna
20:00 – plovárenská afterparty

Akci pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Městského obvodu Plzeň 3, výstavu spolupořádají Národopisné muzeum Plzeňska a Maják Plzně. Akce je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017.

Unikátní populárně-vědecká akce pro děti I. stupně základních škol se koná v sobotu 24. 6. 2017 od 9,30 do 15,30 hodin. Na programu jsou přednášky a workshopy pro zvídavé děti, které pořádá Klub nadaných dětí Mensa ČR Klatovy.

Výroční incomingový workshop Czech Republic Travel Trade Day bude hostit Plzeň. B2B platforma, umožňující jednat s více než 70 mezinárodními nákupčími z celého světa, nabídne prostor pro posílení stávajících i navázání nových obchodních spoluprací.

Výroční incomingový workshop Czech Republic Travel Trade Day se bude konat ve dnech 26. a 27. června 2017 v Plzni. „Letošní ročník bude výjimečný tím, že došlo ke spojení dvou významných akcí – workshopu s řediteli zahraničních zastoupení „CzechTourism Trade Show“ a  incomingového workshopu s mezinárodními nákupčími „Czech Republic Travel Trade Day“. Akce začne 26. června společným odjezdem přihlášených účastníků vlakem ČD Pendolino z Prahy,“ přibližuje akci ředitelka zahraničních zastoupení CzechTourism Klára Vysloužilová.

Czech Republic Travel Trade Day 2017 je výročním workshopem, který pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s městem Plzeň a za podpory Plzeňského kraje. Cílem akce je posílit stávající a umožnit navázání nových obchodních partnerství s českými podnikateli, regiony a dalšími subjekty a institucemi, které aktivně působí v oboru příjezdového cestovního ruchu, a podpořit destinační značku Česká republika na mezinárodních trzích.

Součástí akce je představení marketingového plánu agentury CzechTourism a komunikačního tématu pro rok 2018 – 100 let příběhu České republiky.

„V rámci dvoudenního programu budou mít účastníci možnost projednat spolupráci, a to jak u příležitosti společenského večera, tak během workshopu s řediteli zahraničních zastoupení agentury CzechTourism a zejména v rámci B2B workshopu se zahraničními nákupčími, který nabídne více než tisícovku individuálních jednání. Oba workshopy proběhnou formou série předem sjednaných 12minutových schůzek,“ dodává Klára Vysloužilová.