V Klatovech začala výstavba nového pavilonu dialýzy za zhruba 60 milionů korun

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 7. únor 2023 09:52
V Klatovech začala výstavba nového pavilonu dialýzy za zhruba 60 milionů korun Foto: Nemocnice PK

V areálu Klatovské nemocnice se začal hned u vjezdu za monoblokem stavět nový pavilon dialýzy. Začalo se bouracími pracemi, k zemi šel nevyužívaný objekt, pokračuje se zemními pracemi (ukotvovací piloty, zpevnění podkladu). První dialyzovaní pacienti a též nefrologičtí pacienti zde budou ošetřeni příští zimu. Náklady na výstavbu ve výši zhruba 60 milionů korun uhradí Plzeňský kraj.

Dialyzační jednotka je nyní umístěna v jedné z původních budov v horní části areálu. Prostory a zázemí už ale neodpovídají potřebám oddělení. Navíc jsou v budově, kterou nemocnice přislíbila po dokončení monobloku postupně opustit. Nová dialyzační jednotka vznikne na místě téměř nevyužívané technické budovy v těsném sousedství monobloku. Díky tomu se pracoviště přiblíží monobloku a ostatním medicínským oborům, zlepší se vybavení dialýzy, péče o pacienty i komfort pro personál. A v neposlední řadě se navýší i kapacita pracoviště.

Na místě nevyužívané spalovny odpadu a málo využívané garáže, které se částečně odstraní, vznikne díky přístavbě nový dvoupodlažní pavilon. „Ve spodním podlaží bude technické zázemí, například úpravna vody, kotelna nebo zázemí pro personál, a v patře už zdravotnické prostory, hlavně dialyzační pracoviště a nefrologická ambulance,“ popsal už dříve ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že objekt bude propojen s monoblokem.

Právě přímé spojení s hlavní nemocniční budovou vyzdvihuje jako jeden z největších přínosů primář interního oddělení a nefrolog Jan Vachek. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty. Ti budou nově v těsné blízkosti. A to 24 hodin denně,“ připomíná primář, že dialyzační jednotka je kvůli velkému vytížení v provozu i v noci.

Zásadní změnou bude i vznik moderního zázemí, mimo jiné zákrokového sálku, zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanilaci, tedy sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů. A v neposlední řadě vznikne nové pracoviště pro přípravu a rozvod dialyzačních roztoků. „Dosud připravují roztoky sestry vesměs manuálně a dávkují a převážejí je k pacientům ve zdravotnických kanystrech. Nové pracoviště bude částečně automatizované a roztoky budou rozváděny síťově až přímo k dialyzačním lůžkům. Sestrám to ušetří práci a bude snazší dodržovat přísná hygienická pravidla při manipulaci s roztoky,“ doplňuje Vachek, který se již v minulosti podílel na projektu výstavby nového dialyzačního pracoviště v českolipské nemocnici.

Pacienti ocení kromě nových prostor i lepší možnost parkování. Dialyzační jednotka bude mít vlastní parkoviště. Pacienti nefrologické ambulance pak budou moci využívat parkování u monobloku nebo v parkovacím domě. „Dialyzovaní pacienti se navíc nebudou křížit s ambulantními pacienty. Budou mít každý svůj vchod. I to je současný trend těchto pracovišť,“ dodává primář Vachek.

Současná dialyzační jednotka má k dispozici 17 lůžek resp. křesel. Pacienti se na nich obmění až třikrát za den a v provozu je šest dnů v týdnu. I v neděli je ale vše připravené pro akutní stavy. Pracoviště navštěvuje zpravidla 70 až 80 pacientů s vážným onemocněním ledvin. Těchto pacientů ovšem přibývá a nejbližší, resp. jediná další dialyzační pracoviště v kraji jsou v Plzni. V Klatovech proto přibydou i tři nová lůžka.