V Plzni se narodilo loni o téměř 300 dětí méně než v roce 2022

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 8. leden 2024 14:48
V Plzni se narodilo loni o téměř 300 dětí méně než v roce 2022 Vítání občánků v Plzni. Zdroj: ÚMO Plzeň 3

Celkem se v roce 2023 narodilo do západočeské metropole 3565 dětí, z toho 1687 děvčátek a 1878 chlapců. Oproti roku 2022 je to o 296 dětí méně. Nejvíce bylo Elišek a Jakubů, rodiče ale dávali i neobvyklá jména jako Anahit, Bedia, Koniáš nebo Dex.

"Kluků je tedy, stejně jako již několik let po sobě, opět více. Třeba to ale bude letos obráceně, zatímco loni i předloni jsme jako prvního občánka vítali u nás v obvodu chlapce, tentokrát se těšíme na holčičku,“ říká s úsměvem starosta MO Plzeň 3 David Procházka. Ela, která se jako první obyvatelka obvodu narodila 4. ledna, obdrží pamětní tolar a finanční dar ve výši pěti tisíc korun.

Z celkového počtu narozených dětí s trvalým pobytem v Plzni, přišlo v loňském roce na svět 51 dvojčátek.

Nejčastější dívčí jména jsou podobná jako v loňském roce. „Nejvíce budeme potkávat v Plzni Elišek, toto krásné jméno dostalo vloni osmdesát holčiček. Následují je Anny, kterých přibylo 62, dále máme 59 Sofií, 52 Natálek a 45 Julií,“ jmenuje Pavel Šrámek, 1. místostarosta centrálního obvodu.

Také u chlapců se jejich rodiče už dlouhodobě drží stále stejných jmen. Prvenství má opět Jakub. „Kubíků přišlo na svět v roce 2023 v Plzni hned 93, hned za nimi jsou Janové neboli Honzíci, těch přibylo 75. Následuje jméno Matyáš, které nosí 69 chlapců, Dominiků je 64 a Adamů 61,“ uvádí místostarosta Ondřej Ženíšek.

Stále častěji volí rodiče ale i neobvyklá jména. „Vloni se u nás mimo jiné narodily například Anahit, Bedia, Elif, nebo Minka. Mezi chlapci zase přišli na svět Koniáš, Dex, Rajko, Liam nebo Hektor,“ doplňuje výčet místostarosta Trojky Ladislav Nový.

Nejvíce dětí přišlo na svět v měsíci dubnu, bylo jich 332 a nejméně, tedy 283, se jich narodilo v únoru. Téměř polovina všech novorozenců se narodila do nesezdaných partnerství. Počet nemanželských dětí tak zůstal stejný jako v předloňském roce, tedy 49 procent. Stále se zvyšují počty dětí, jejichž rodiče jsou cizinci.

V Plzni vloni uzavřelo manželství 705 párů a bylo registrováno 15 partnerství.

Co se týká úmrtí, nemá matrika zatím od koronerů k dispozici konečný počet zesnulých, už nyní je ale podle mluvčí obvodu Michaely Adámkové jisté, že jich bylo téměř o tři sta méně než v roce 2022.