Vědci z Fakulty aplikovaných věd vyvinuli zařízení, které pomůže podnikům zefektivnit výrobní proces

Zveřejněno v Aktuálně ZAK
Od - sobota, 17. září 2022 12:46
Vědci z Fakulty aplikovaných věd vyvinuli zařízení, které pomůže podnikům zefektivnit výrobní proces foto: ZČU

Systém vyvinutý vědci výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) dokáže naučit průmyslového robota pohybovat se po vzoru lidského operátora výroby. Trekovací zařízení, jehož vývoj podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, lze umístitna libovolný pracovní nástroj. Naučený pohyb pak robot automaticky opakuje. Zařízení pomůže především malým a středním podnikům s robotizací výroby.

„V průmyslu se dnes již běžně využívají roboti, kteří plní různě složité úlohy a nahrazují tak rutinní práci operátorů výroby. Zejména v aplikacích, kde se často mění podoba vykonávané práce, je nutné robot často přeprogramovat. K tomu je obvykle zapotřebí vyškolené obsluhy, což s sebou přináší velkou zátěž ekonomickou i časovou,“ popisuje Martin Švejda, člen skupiny ACROSS výzkumného centra NTIS FAV. 

obr3.png

„Naším cílem bylo, aby roboty mohli programovat sami operátoři výroby,“ vysvětluje Martin Švejda. Koncepce systému je založena na využití HW doplňku ke standardnímu pracovnímu nástroji, který za běžných okolností ovládá člověk (např. pistole pro mokré lakování). Pohyb pracovního nástroje systém nasnímá, zpracuje a robot ho pak v automatickém režimu opakuje. Kromě toho, že takový postup spoří čas a náklady, zajistí také efektivní přenos know‑how zkušeného lidského operátora do činností prováděných robotem.

„Možnost programování robotů snadným způsobem, který zvládne po rychlém zaškolení kdokoliv bez požadavků na speciální kvalifikaci, může významně pomoci robotizovat především malé a střední podniky,“ konstatuje Martin Švejda. „Učení robotů tím, že jim ukážeme konkrétní pohyby pracovního nástroje, zajistí přirozený přenos zkušeností operátorů výroby do automatizace technologického procesu,“ dodává.