Věděli jste, že radon je po kouření nejčastější příčinou rakoviny plic?

Zveřejněno v Dům & Zahrada
Od - pátek, 16. duben 2021 17:54
radon uvodní plzen cz ilustrační. Foto: pixabay

Plyn radon je velmi zákeřný. Je bez barvy i zápachu. Radon vzniká při radioaktivním rozpadu prvků radia a uranu. Světová zdravotnická organizace ho má na seznamu karcinogenů. V dnešní době je odborný posudek o výskytu radonu povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

ilustrační, pixabay

Radon vzniká v podkladní hornině a díky svým vlastnostem se uvolňuje dovnitř staveb. Jeho obsah v půdě zákon nařizuje měřit u každého umístnění obytné stavby. Radonový test probíhá měřením půdního vzduchu do hloubky 0,8 metru. Samotné měření na pozemku trvá do hodiny, dále se práce měřičů přesune do laboratoře. Majitel pozemku dostane následně odborný posudek, jeho nedílnou součástí je i návrh vhodného typu hydroizolace pro stavbu. Osoba způsobilá k měření radonu dozimetrem musí mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Česká republika patří mezi území s největším výskytem vyvěrajícího radonu.

Cena radonového posudku je odvozena od velikosti pozemku, nejčastěji se pohybuje kolem 2 000 Kč. Riziko vysokého výskytu radonu v budově je především u starých staveb, které nemají dostatečnou spodní izolaci.

ilustrační, pixabay