Vedení města Karlovy Vary pokračuje v jednáních o dostupnosti poštovních služeb

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - středa, 26. duben 2023 17:21
Vedení města Karlovy Vary pokračuje v jednáních o dostupnosti poštovních služeb ilustrační. Foto: ZAK TV

Vedení města Karlovy Vary pokračuje v jednání s Českou poštou o jejím plánu na uzavření většiny poboček. Z devíti by v Karlových Varech měly zůstat zachovány pouze tři, a to hlavní pošta v centru města a pobočky ve Staré Roli a Doubí. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová včera spolu s náměstkem Martinem Duškem zástupcům České pošty přednesla argumenty a návrhy na přehodnocení razantního omezení poštovních služeb pro obyvatele města.

„Navrhli jsme výměnu hlavní pošty za dvě pobočky – v Rybářích a horních Drahovicích. Z našeho pohledu je provoz objektu hlavní pošty velmi nákladný a zachování této pobočky je tak v rozporu s avizovanými důvody redukce a snahou o úspory. Navíc nás již dříve zástupci České pošty informovali o záměru budoucího prodeje této nemovitosti. Velmi komplikovaná je zde vzhledem k prostorovým možnostem dopravní obslužnost a nemožnost zaparkovat bude samozřejmě padat na naši hlavu. Naproti tomu dvě pobočky v horních Drahovicích a Rybářích jsou dostupné daleko lépe jak MHD,  tak individuální dopravou, navíc se nachází v hustě osídlených lokalitách. Česká pošta ale v tuto chvíli na zachování hlavní pošty a redukci na pouhé tři pobočky trvá. Velmi mě mrzí, že se staví odmítavě k zachování pošty v horních Drahovicích, kde bydlí mnoho seniorů,“ shrnuje jednání primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Naopak pozitivní odezvu má další návrh města na ponechání provozu pobočky v Rybářích výměnou za poštu v Doubí. „Rybářská pošta má větší takzvanou spádovost a zejména počet provedených poštovních transakcí, její prostory jsou nepochybně větší a v daleko lepším stavu než u pošty v Doubí,“ dodává náměstek primátorky Martin Dušek.

V zájmu posílení dostupnosti poštovních služeb budou ještě zástupci města jednat o zřízení provozoven partnerských pošt. „Jednáme o znovuotevření pošty v nákupním centru Tesco a přišli jsme s nápadem oslovit majitele budovy Tržnice v centru města, kde mimo jiné funguje supermarket, zda by přistoupil na možnost umístit v budoucnu poštu v těchto prostorách. Po plánovaném prodeji budovy hlavní pošty by možnost pronájmu prostor v tomto objektu mohla být pro Českou poštu velmi zajímavá,“ uzavírá primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.