Vězni z Bor si zahráli na samaritány, pomohli seniorům z okolí Blovic!

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 9. březen 2023 13:30
Vězni z Bor si zahráli na samaritány, pomohli seniorům z okolí Blovic! Foto: Wikimedia

Skupinka vězňů z oddělení „toxičky“, neboli protidrogového, pomohla nejenom sobě, ale i druhým. A protože práce léčí, díky jejich dřině si teď mohou postarší dámy a páni z Domova pro seniory ve Vlčici u Blovic užít více relaxu!

Specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek funguje ve věznici na Borech už řadu let, konkrétně od roku 1995. Za tu dobu už pár svých svěřenců „převychoval“. Vězni, kteří měli a mají problémy s drogou tam dobrovolně absolvují desetiměsíční terapeutický program zaměřený zejména na změnu orientace od návykových látek, směrem k pozitivním životním hodnotám a k osvojení chování běžného občana, získání zodpovědnosti a pracovních návyků. A že odpykávat si výkon trestu na „odvykačce“, kde je mnohem přísnější režim, tady rozhodně každý z nich nezvládne. 

„Jednou z mnoha terapií, které jsou jim tu k dispozici je terapie pracovní a o to právě jde. Skupinka vězňů přes zimní období kompletně zrekonstruovala devět laviček z Domova pro seniory ve Vlčici u Blovic. Lavičky jsou umístěny ve venkovním areálu domova a slouží tak stařečkům a stařenkám k odpočinku na čerstvém vzduchu,“ popisuje dobrý skutek vězňů vedoucí terapeutického týmu ve věznici Plzeň Jiří Karlík. Celá práce se nyní chýlí k závěru a oddělení by rádo lavičky slavnostně předalo Domovu pro seniory. 

Slavnostní a jistě i dojemné předání by mělo proběhnout ke konci dubna. Chybět by u toho neměli odborní pracovníci zmíněného Specializovaného oddělení, kteří rekonstrukci zajistili a domluvili, samozřejmě ředitelství Věznice Plzeň, které akci umožnilo, a také zástupci krajského hejtmanství. Právě Plzeňský kraj je totiž zřizovatelem seniorského domova ve Vlčici. Přítomna by měla být i samotná ředitelka domova, která tuto skutečnost jistě ocení. „Myslím, že je důležité, aby se veřejnost dozvěděla, že i ve věznici se odsouzení jenom nepovalují, ale jsou schopni nezištně vytvořit i dílo s lidským a dobročinným obsahem,“ shrnuje celou záležitost speciální pedagog plzeňské věznice Jiří Karlík.