Výstava Františka Stekera bude slavnostně zahájena v sobotu

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 11. červenec 2024 10:12
Výstava Františka Stekera bude slavnostně zahájena v sobotu Ilustrační foto: letohradekostrov.cz

V sobotu 13. 7. se v Letohrádku Ostrov uskuteční vernisáž výstavy Františka Stekera. Výstava bude přístupná veřejnosti od 14. 7. do 29. 9. 2024.

Ostrovský konceptualista, kreslíř a designér František Steker se v rámci své velké retrospektivní sitespecific výstavy prezentuje čistě jen volnou kreativitou, spočívající v oblasti kresby, ovšem v různých médiích, technikách, plochách a prostoru, tedy svou niternou tvorbou. V ucelené podobě tak bude představen průřez kresebných děl od šedesátých let minulého století až po nejnovější práce z letošního roku.

František Steker pracuje s fenoménem času, prostoru a barvy. Objevují se i momenty s tím související, jako je princip zrcadlení, časová distance, tvarovost a její proměnlivé vlastnosti. Zároveň zpracovává také téma chaosu a řádu. Z počátku se zaměřuje na principy perspektivy a prostorovost samotné kresby. Prostor si vytyčuje jednotlivými prvky, jako jsou čtverec, kruh, linie, čára, elipsa a bod. Skrze optické jevy si pohrává s prostorem, ale i se samotným okem recipienta. Vystavením papíru dekonstruktivním a destruktivním procesům zkoumá zase proměnlivost plochy. 

Autor využívá také netradiční materiály. Papír nahrazuje nejprve dřevěnými překližkami a následně využívá i kovové prvky (povětšinou poškozené korozí). Dřevu přisuzuje Steker tvořivý potencionál; roste ze země a má danou a předurčenou životnost. Čímž může i nadále pracovat a zkoumat principy nejen fenoménu prostoru, ale i času. Jeho kresby postupně vstupují do samotného prostoru. Kompozice jsou někdy racionální, jindy intuitivní až nahodilé. V prostorových kresbách můžeme vnímat i ontologické momenty. V rámci jedné ze svých kreseb v prostoru napsal na podlahu z popela slovo „JSEM“. Umění je pro Františka Stekera jazykem komunikace, který nás spojuje. Jeho kresby mají čistý mentální i velmi abstrahovaný projev. Obsahovost z nich vyplývá sama o sobě. Jsou konkrétní, nefigurativní, a právě z tohoto důvodu souvisí s jeho poetickým, klidným až meditativním projevem, který kresbám dodává jemný kultivovaný výraz. Jeho díla potřebují prázdno, aby mohla fungovat a ukázala se jejich jemnost a křehkost. Svou tvorbou František Steker diváka vyzývá k zastavení. K vnímání meditativního charakteru jeho prací, vyzařujících svou barevností jemnost, klid a harmonii. Člověk se má totiž dívat — a nepídit se po materiálních věcech. Pro jeho výtvarné práce je charakteristické, že díla ponechává bez názvu. Od dob, co vznikají série kreseb, využívá číslování. Kresby ponechává volné interpretaci, tedy je pro něj zásadní aktivita samotného recipienta. Datování děl má také svá specifika. Datace určuje moment vzniku myšlenky a následně datum realizace.

František Steker je osobností úzce spjatou s Letohrádkem Ostrov. Na základní škole navštěvoval výtvarný kroužek pod vedením Jiřího Zavorala, který ho přiváděl do tehdy nově otevřené Městské galerie v zámeckém parku v Ostrově (dnešní Letohrádek Ostrov). V roce 1965 do galerie nastoupila historička umění Zdenka Čepeláková. S paní Čepelákovou se František Steker seznámil při četných návštěvách výstav, na kterých mohl dlouho pobývat v prostoru letohrádku mezi vystavenými díly; rozjímat o smyslu umění a života. V roce 1983 již s galerií spolupracoval na profesionální úrovni. Zdenka Čepeláková vymyslela pro ostrovskou galerii jméno Letohrádek Ostrov, a pověřila Františka Stekera k vytvoření značky, která se dodnes používá ve smyslu loga pro oficiální název pobočky Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov.

František Steker (* 3. 3. 1949) studoval obor vizuální komunikace na Werkkunst-schule Krefeld v bývalém západním Německu a následně v letech 1977-1983 na VŠUP v Praze. Svou tvorbou je zastoupen ve sbírkách tuzemských a zahraničních galerií.