Výtěžek z Barokní veselice přispěje na opravu zámku

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - sobota, 22. červen 2024 06:30
Výtěžek z Barokní veselice přispěje na opravu zámku Ilustrační foto: Klub Ladislava Lábka

V sobotu 22. června 2024 se uskuteční na nádvoří zámku Čečovice již tradiční Barokní veselice. Nabídne hudební i šermířské vystoupení, divadlo, řemeslné stánky, program pro děti, komentované prohlídky zámku i dvě výstavy. Vybrané peníze použije pořádající Klub Ladislava Lábka, jenž je 2. základní organizací Českého svazu ochránců památek, na spoluúčast v dotačních programech získaných na rekonstrukci zámku. Akce je součástí kulturní akce Západočeské baroko, již finančně podporuje Plzeňský kraj.

„Program máme letos opravdu bohatý, jako každý rok nás podpořil Plzeňský kraj, bez jehož pomoci bychom si nemohli dovolit akci uspořádat. Zapůjčí nám také výstavu Mecenáši doby baroka,“ uvedla místopředsedkyně klubu Miroslava Šusová.

Barokní veselice začne ve 13:00. Během odpoledne vystoupí studenti plzeňské konzervatoře s ukázkami árií z opery Orfeo skladatele Claudia Monteverdiho, plzeňská skupina historického šermu Viva Gladius a pražský divadelní spolek Geisslers Hofcomoedianten propojující moderní umění s barokním. Kulturní program doplní letová ukázka sokolnictví Šporer, aktivity pro děti, například výtvarné dílničky, soutěže či malování na obličej. V barokní sýpce bude k vidění výstava chodských krojů a výstava Mecenáši doby baroka, připraveny jsou i komentované prohlídky zámku. 

Neváhejte a spojte příjemné s užitečným. Užijete si příjemné odpoledne a ještě přispějete na dobrou věc! Vstupné činí pro dospělé 150,- Kč, pro děti 80,- Kč.

Klub se již řadu let snaží opravit zdevastovaný zámek. Aby spolek dosáhl na dotační programy, které by mohl využít na rekonstrukci objektu, potřebuje získat peníze na jejich spolufinancování. Pořádá proto kulturní akce, jejichž výtěžek věnuje zejména na tento účel. V roce 2023 získal klub kulturními aktivitami přibližně 190 tisíc korun.

Zámek převzali nadšenci do vlastnictví v roce 1998, kdy na něj byl vydán demoliční výměr. Byl v zuboženém stavu, poškozený povětrnostními vlivy a požárem v roce 1990. Zámek se stále opravuje a ještě dlouho bude. Klub se snaží, aby žil, ale přivést jej k celkové rekonstrukci bude vyžadovat velké množství financí. Snahou klubu je učinit z obce známé kulturní, společenské a turisticky atraktivní centrum regionu a přilákat české i německé zájemce o památky a kulturní akce.

Čečovice byly poprvé zmiňovány v roce 1356. Již tehdy na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz, která je ve velké míře dochována v hospodářském sídle zámku – sýpce. Dalšího stavebního ruchu se pak tato památka dočkala v 16. a 17. století. V držení Čečovic se vystřídala řada významných českých šlechtických rodů – páni z Bukovce, z Velhartic, Rožmberkové, Popelové z Lobkovic a Trauttsmanndorfové. Po pozemkové reformě byl zámek prodán jako zbytkový statek a po roce 1948 zkonfiskován. Dále jej užívalo JZD, v roce 1990 vyhořel.