Výzkumníci ze Západočeské univerzity budou sledovat vývoj umělé inteligence

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - pátek, 21. duben 2023 12:25
Výzkumníci ze Západočeské univerzity budou sledovat vývoj umělé inteligence ilustrační. Foto: ZČU

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) ustavila pracovní skupinu, jejímž úkolem bude sledovat vývoj v oblasti umělé inteligence (AI), diskutovat o možnostech a etických i právních aspektech jejího využívání v prostředí vysoké školy a navrhovat relevantní opatření.

Na ZČU vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je sledovat vývoj v oblasti umělé inteligence, diskutovat o možnostech, limitech, etických, právních a dalších aspektech jejího využití v prostředí vysoké školy a navrhovat relevantní opatření. Pracovní skupinu budou tvořit zástupci fakult a rektorátních pracovišť, zaměřených na oblasti strategie, studia a vědy.

„Je nesporné, že umělá inteligence výrazně ovlivní vzdělávání, výzkum i další činnosti vysoké školy. Jsme svědky překotného technologického vývoje, na který musíme reagovat velmi rychle,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

Na tvorbě doporučení pro studující, vyučující a další aktéry bude skupina ZČU úzce spolupracovat s experty z dalších vysokých škol a institucí v rámci skupiny na národní úrovni, kterou založila Univerzita Karlova společně s organizací prg.ai a jejíž součástí je i ZČU.

„Dynamický vývoj umělé inteligence se promítne do celé oblasti vzdělávání. Jsme proto přesvědčeni, že musíme postupovat společně a že spolupráce univerzit a sdílení zkušeností přispěje k tomu, aby vysoké školy dokázaly připravit a zavést potřebné změny,“ dodává rektor Miroslav Lávička. Cílem je podle něj hledat cesty, jak vhodně a smysluplně využít kreativní potenciál umělé inteligence, současně s tím je však potřeba chápat rizika spojená s jejím využíváním a přemýšlet nad tím, jak tyto nástroje používat eticky a zodpovědně.