Západočeská univerzita má ombudsmana, bude chránit práva studujících, zaměstnankyň a zaměstnanců

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 7. leden 2024 10:12
Západočeská univerzita má ombudsmana, bude chránit práva studujících, zaměstnankyň a zaměstnanců Zdroj: ZČU

Dohlížet na vytváření a udržování sociálního bezpečí, prověřovat podněty, být mediátorem sporů a konfliktů. Taková je náplň práce ombudsmana, kterého má od 1. ledna letošního roku Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Obracet se na něj mohou studentky, studenti, zaměstnankyně i zaměstnanci ZČU, kteří se setkají s jakoukoliv diskriminací. Ombudsmanem se stal Petr Šimon, od roku 2021 zodpovědný za oblast rovných příležitostí a nediskriminace na ZČU.

Podle rektora Miroslava Lávičky sice vysoké školy v posledních dnech intenzivně řeší, jak snížit riziko opakování prosincové tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přesto ale nesmí zapomínat na ostatní zásadní prvky z oblasti bezpečí, mezi něž patří právě i problematika vytváření a udržování sociálního bezpečí. „Zřízením funkce ombudsmana se naše univerzita zařadila po bok vysokých škol a dalších institucí, které tuto pozici zavedly již dříve. Chceme tím mimo jiné jasně deklarovat, že jakoukoliv formu šikany, agrese, zastrašování, sexualizovaného či genderově podmíněného násilí nebo diskriminace považujeme za nepřijatelnou. Chceme, aby ZČU byla prostředím založeným na respektu, rovnosti a otevřenosti, a to pro studentky, studenty, zaměstnankyně i zaměstnance. Ombudsman spolu s členkami a členy Etické komise jsou nezávislé a nestranné osoby, které sociální bezpeční na ZČU garantují,“ říká rektor Miroslav Lávička.

Ombudsmana může oslovit kdokoliv, kdo na ZČU studuje nebo pracuje, má-li dojem, že v rámci instituce došlo k ohrožení jeho práv jakýmkoliv diskriminačním jednáním. Takové jednání mohou nahlásit i lidé, kteří byli jeho svědky. „V současné době to lze provést e-mailem či telefonicky a domluvit se na osobní konzultaci. V průběhu ledna budou v areálu ZČU instalovány schránky důvěry k podávání případných podnětů, připravujeme též možnost anonymního podání podnětu prostřednictvím elektronické linky,“ říká Petr Šimon.

Ombudsman může problémy řešit mediací, která by měla končit dohodou, může ale také podat podnět k zahájení šetření o porušení Etického kodexu nebo k zahájení disciplinárního řízení. „Kromě Etické komise lze spolupracovat například s Informačním a poradenským centrem ZČU, pokud bude nutná psychologická pomoc. Rád bych ale zdůraznil, že základní podmínkou je zachování mlčenlivosti,“ upozorňuje Petr Šimon. Do kompetence ombudsmana naopak nepatří případy spojené s plagiátorstvím.

Kromě prošetřování podnětů se bude ombudsman na ZČU věnovat prevenci formou školení, seminářů, diskusí a dalších aktivit spojených s popularizací tématu sociálního bezpečí a rovných příležitostí. „V tom navážu na to, co jsem se svým týmem připravoval v uplynulých letech. Spolupracuji například se zástupci a zástupkyněmi všech součástí ZČU, se studentskými spolky nebo s Feministickým univerzitním kroužek. Samozřejmostí je i meziuniverzitní výměna zkušeností s ombudsosobami z jiných vysokých škol,“ dodává Petr Šimon.