Aktualizováno: Začala rekonstrukce Rondelu. Řidiče čekají omezení!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 17. červenec 2023 11:58

Média

Aktualizováno 8. 8. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo v pondělí s rekonstrukcí obou mostů na mimoúrovňové křižovatce Rondel na začátku frekventované Karlovarské třídy, která vede na největší sídliště Severní Předměstí. Stavba za 19 milionů korun bez DPH částečně omezí provoz zhruba na další dva měsíce.

V rámci nové plánované koncepce Města Plzně dojde do budoucna k celkové proměně křižovatky, během které budou oba mostní objekty zrušeny. Dokud ale nebude změna podoby křižovatky provedena, musí být zajištěna jejich stabilita. Vzhledem k jejich stávajícímu technickému stavu tak musí projít opravou, která zajistí jejich bezpečnost. "Do obou mostů dlouhodobě zatéká. To by do budoucna mohlo nosnou konstrukci výrazně narušit. V rámci stavebních úprav je tak navrženo statické zajištění celkové stability pomocí vyvěšení nosných konstrukcí ocelovými nosníky uloženými přes horní povrch železobetonového monolitického stativa. Zároveň budou provedeny úpravy, které eliminují zatékání vody do spodní stavby," popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci dopravy v Plzni se jedná o jeden z nejvytíženějších úseků ve městě. "Oprava je tedy plánovaná tak, aby byl provoz omezen co nejméně. Částečné uzavírky hlavní silnice jsou nicméně nezbytné," podotkl Koloušek s tím, že práce budou probíhat po polovinách. Silnice tak zůstane průjezdná alespoň jedním jízdním pruhem. Tramvajový provoz by měl být stavební činností omezen pouze minimálně. "Bez výrazných omezení by měl být řešený úsek opět průjezdný za dva měsíce," dodal Koloušek.

C.1 Situacni vykres sirsich vztahu page 001

Aktualizováno: Začala rekonstrukce Rondelu. Řidiče čekají omezení! Foto: město Plzeň