Základní škola na Slovanech se zvětší. V přistavěném patře vznikne sedm učeben i kabinety

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 5. červen 2020 12:05
200521_20_zs_celni_pohled Foto: město Plzeň

Město Plzeň buduje na 20. základní škole v Plzni v Brojově ulici na Slovanech novou nástavbu – čtvrté nadzemní patro. V něm vznikne sedm odborných učeben, kabinety pro učitele a sociální zařízení. Stavební práce probíhají od začátku června. Projekt zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně.

„Cílem nástavby není navýšit kapacitu školy, ale vytvořit zázemí pro výuku odborných předmětů a odpovídající zázemí pro učitele. Vybudováním dosud chybějícího výtahu zajistíme současně bezbariérovost učeben školy,“ popsal primátor města Martin Baxa.

„Staveniště jsme zhotoviteli předali na začátku června. Nástavba o celkové rozloze 1925 metrů čtverečních se postaví do konce letních prázdnin příštího roku. Nejzazší termín pro dokončení realizace je 20. srpna 2021. Výstavba bude probíhat za plného provozu školy, což klade velké nároky na organizaci. Celkové náklady na stavbu jsou ve výši 46,7 milionu korun včetně DPH,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„V sedmi odborných třídách vzniknou dvě učebny cizích jazyků, učebna přírodopisu, zeměpisu, informatiky, fyziky a chemie. Nové vybavení pro učebny si zakoupí základní škola,“ doplnila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Kromě nástavby celého patra s odbornými učebnami, kabinety a sociálním zařízením se přistaví výtah na zadní fasádu školy ze dvora, který též bude upraven na bezbariérový pro zajištění přístupu pro hendikepované. „Realizace nástavby bude provedena vybouráním stávajícího zastřešení nad třetím nadzemním podlažím hlavního objektu školy. Nástavba si vyžádá i další stavební úpravy v objektu, jako jsou například rozvody instalací. Vzduchotechnika školy bude umístěna na střeše nové nástavby,“ popsal Jaroslav Petrák, vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb Odboru investic Magistrátu města Plzně.

„Školu navštěvuje v současné době 512 žáků, kteří jsou rozděleni do 20 kmenových učeben. Jsme škola zaměřená na sportovní aktivity dětí v době po vyučování. Máme k tomu výborné podmínky. V letech 2008 až 2009 jsme z finančních prostředků Evropské unie vystavěli sportovní areál s šesti víceúčelovými hřišti, hřištěm na plážový volejbal a atletickou dráhou dlouhou 60 metrů s doskočištěm pro skok daleký. Na koncepci sportovního vyžití dětí a mládeže spolupracujeme s FC Viktoria Plzeň, TJ Lokomotiva Plzeň, HBC Plzeň a Ragby Plzeň. Do 6. ročníku k nám přicházejí již 75 let také žáci ze Základní a mateřské školy Plzeň – Božkov, kde výuka probíhá pouze do pátého ročníku,“ přiblížil 20. základní školu její ředitel Pavel Kocián a doplnil, že nové učebny budou školou nadstandardně vybaveny, kapacita každé učebny bude 30 žáků, v každé třídě bude interaktivní panel a škola také učebny vybaví celkem 91 počítači pro potřebu žáků a pedagogů, zakoupí i nový nábytek a telekomunikační prostředky.