Zemřel bývalý rektor Západočeské univerzity Zdeněk Vostracký

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 17. květen 2023 09:10
Zemřel bývalý rektor Západočeské univerzity Zdeněk Vostracký Jmenování Zdeňka Vostrackého rektorem ZČU (26. 8. 1998). Foto: ZČU

V úterý 16. května ve věku 82 let navždy odešel profesor Zdeněk Vostracký, vysokoškolský pedagog, vědec a rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v letech 1998 až 2004.

Zdeněk Vostracký se narodil 15. května 1941 v Plzni. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, hodnost doktora věd obhájil na ČVUT v Praze. Zabýval se elektroenergetikou a fyzikou plazmatu. Po dokončení studia pracoval v podniku Škoda Plzeň jako konstruktér elektrických přístrojů pro vysoké napětí a elektrickou trakci, po roce 1989 zde působil jako vedoucí vědecký pracovník a v letech 1989 až 1992 jako předseda představenstva.

prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc. dr. h. c

Na ZČU působil od roku 1967, nejprve jako externí vyučující, od roku 1992 jako profesor. V roce 1998 byl zvolen do čela ZČU a ve funkci rektora působil po dvě volební období, do roku 2004.

„Profesor Vostracký byl komplexní osobností, propojující vlastnosti vědce, pedagoga i manažera, a člověkem oddaným své práci. Jsme vděčni, že se rozhodl většinu svého profesního života zasvětit právě Západočeské univerzitě, k jejímuž rozvoji významně přispěl jako její historicky druhý rektor,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

Zdeněk Vostracký přednášel na zahraničních univerzitách a konferencích, byl autorem či spoluautorem šesti knih, skript a více než 120 odborných článků a 47 vynálezů, z nichž 15 bylo přijato v zahraničí. V roce 2001 obdržel na londýnské Brunel University čestný titul „doctor honoris causa“. Za svou pedagogickou činnost byl mimo jiné oceněn v roce 2012 medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně nebo v roce 2018 Cenou Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga, udělenou za propagaci komplexního inženýrského vzdělávání. V roce 2014 převzal medaili prof. Lista „Za zásluhy o rozvoj české energetiky“. V roce 2011 byl oceněn tehdejším primátorem Martinem Baxou historickou pečetí města Plzně.