Zpětný leasing nemovitosti: Výhra pro všechny obě strany

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 21. listopad 2022 08:08
Zpětný leasing nemovitosti: Výhra pro všechny obě strany ilustrační, foto: ZOXO

Financování formou zpětného leasingu nemovitosti je výhodné pro obě zúčastněné strany, které obchod uzavírají. Tedy jak pro prodávající, kteří se dostali do tíživé finanční situace, tak pro odkupující společnosti, jež získají dlouhodobý příjem z nájmu nemovitosti. V čem přesně spočívá zpětný leasing nemovitosti, jaké jsou jeho výhody a čemu se naopak vyvarovat?

Co je to zpětný leasing nemovitosti?

Zpětný leasing nemovitosti je situace, ve které se osoba snaží prodat dům či byt nebo jinou nemovitost, kterou vlastní a obývá, a zároveň uzavřít nájemní smlouvu s kupujícím této nemovitosti. Jinými slovy, původní vlastník prodá nemovitost odkupující společnosti, která se okamžitě stane jeho pronajímatelem.

Jedná se tak často o alternativu k hypotéce nebo jinému standardnímu bankovnímu financování, protože umožňuje vlastníkovi/nájemci nemovitosti uvolnit kapitál, který byl investován do nemovitosti, a použít získané peníze na jiné využití – například k úhradě stávajících dluhů.

Ke zpětnému leasingu se tak často uchylují zadlužené osoby v tíživé finanční situaci, kterým hrozí zabavení majetku kvůli dluhům. Zpětný leasing je tedy možné řešení pro zadlužené majitele nemovitostí, kteří by kvůli svým závazkům nezískali běžné bankovní financování.

Jak zpětný leasing nemovitosti funguje?

Proces zpětného leasingu nemovitosti je snadný. Obvykle probíhá podle následujícího scénáře:

 • Prodávající nabídne nemovitost k odkupu – většinou stačí vyplnit krátkou žádost online
 • Odkupující společnost připraví cenovou nabídku odkupu
 • Prodávající se dohodne se společností, zda chce v nemovitosti zůstat v nájmu
 • Odkupující společnost zpracuje smluvní dokumentaci
 • Obě strany podepíší smlouvu
 • Prodávající následně rychle získá hotovost za prodanou nemovitost

Jaké jsou výhody i stinné stránky zpětného leasingu nemovitosti?

Zpětný leasing představuje výhody jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Zatímco prodávající rychle obdrží jednorázovou částku v hotovosti, naopak kupující získá nemovitost za nižší cenu, než je její tržní hodnota – a to spolu s příjmem z dlouhodobého pronájmu.

Stejně jako většina věcí v životě má však i zpětný leasing kromě kladných stránek i několik nevýhod. V důsledku toho je třeba pečlivě zvážit všechna pro i proti a ujistit se, že je zpětný leasing nemovitosti správné rozhodnutí.

Výhody zpětného leasingu nemovitosti

 • Převod majetku v nemovitosti na kapitál, aniž by prodávající/nájemce musel ztratit kontrolu nad domem či bytem, který obývá – nemovitost má stále v užívání
 • Bez nákladů spojených s konvenčním dluhovým financováním realitních transakcí, jako jsou poplatky za ocenění, zprostředkování a bankovní závazky
 • Rychlý proces vyřízení a získání hotovosti, díky čemuž je možné odvrátit zabavení majetku
 • Prodávající má možnost získat nemovitost po splacení leasingu zpět do vlastnictví
 • Za údržbu a pojištění zodpovídá vlastník, a nikoliv nájemce – prodávajícímu tak odpadnou přidružené náklady

Nevýhody zpětného leasingu nemovitosti

 • Případné budoucí zhodnocení hodnoty nemovitosti již není prodávajícímu k dispozici
 • Nemovitost nabídnutá k odkupu se musí nacházet na území ČR a být v dobrém stavu
 • Na trhu existují i podvodní poskytovatelé zpětného leasingu, proto je zapotřebí zvolit si ověřenou odkupující společnost

Pro koho je zpětný leasing nemovitosti vhodný?

Zpětný leasing nemovitosti obvykle zvažují zadlužení majitelé domů a bytů – a to zejména pokud se potýkají s následujícími finančními problémy, jako je:

 • hrozba exekuce,
 • hrozba zabavení domu či bytu kvůli dluhům,
 • neschopnost splácet vysoké půjčky,
 • rychlá potřeba vysoké částky v hotovosti.

Zpětný leasing může být rychlé řešení tíživé finanční situace, nicméně vždy je důležité zvážit možné výhody i nevýhody a prozkoumat další dostupné možnosti financování.

Autorem článku je ZOXO – poskytovatel nebankovních půjček.

PR